Hz. Mehdi (a.s.) zamanındaki cahil alimlerin durumu


•    Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kıyamet alametlerinden biri olarak ilmin  ortadan kalkıp cehaletin yerleşeceğini söylemiştir: Allah-u Teala ilmi size ihsan buyurduktan sonra (hafızanızdan) zorla çekip almaz. Lakin alimleri, ilimleri ile beraber cemiyet içinden alır, ruhlarını kabzeder. Artık kara cahil bir zümre kalır. Halk bunlardan dini ihtiyaçlarını sorarlar, onlar da (ayet, hadis gözetmeden) kendi düşünce ve arzularına göre fetva verip, hem kendileri saparlar hem de başkalarını saptırırlar. (Buhari Tecrid-i sarih: 2174)


•    “Deccal’a, İsfehan Yahudilerinden taylesanlı (sarıklı ve cübbeli) yetmiş bin kişi tabi’ olacaktır. (Müslim, Et-Tac Ali Nâsıf el-Hüseynî, c.5/s.627)


•    ”ÜMMETİMDEN BAŞI SARIKLI YETMİŞ BİN ALİM KİŞİ, DECCALE TABİ OLACAKLAR.” (Mevsuatu's sunne, El-kütüb’s-sitte ve Şüruhuha 22, Müsnedu, Ahmed B. Hanbel 3-4,  Tunus: Daru Sahnun, 1992. 22.c, sf.224)


•    Resulullah (sav): Ümmetimden başları sarıklı 70 bin kişi Deccal'a tabii olacaktır. (Ebu Bekir Abdürrazzak b. Hemmam, Abdürrazzak es San’ani , El Musaannef, XI, 393)


•    Kıyamette bir din adamı Cehenneme atılır. Tanıdıkları ona, "Sen dünyada dinin emirlerini bildirirdin. Niçin bu azaba düştün?" derler. O da, "İnsanlara, günahtır, yapmayın" der, kendim yapardım. "Yapın" dediklerimi de yapmazdım. Bunun cezasını çekiyorum" der. [Buhari]


•    Öyle bir zaman gelir ki, âlimler fitne unsuru olur. [Ebu Nuaym]


•    İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Dünyalık peşinde olan din adamlarının sözlerini dinlemek, kitaplarını okumak zehir yemek gibi zararlıdır. Kötü din adamlarının zararları bulaşıcıdır. Cemiyetleri bozar, milletleri parçalar. Tarihte İslam devletlerinin başlarına gelen felaketlere hep kötü din adamları sebep oldu. Devlet adamlarını doğru yoldan bunlar saptırdı. Peygamber efendimiz, (Müslümanlar 73 fırkaya bölünecek. Bunların 72’si Cehenneme gidecek, yalnız bir fırkası Cehennemden kurtulacak) buyurdu. Bu 72 sapık fırkanın reisleri, hep kötü din adamları idi. Cehennemden kurtulacak olan tek fırka ise, Ehl-i sünnettir. (İmam Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 47. Mektup)


•    Ümmetim, kötü âlimler, cahil abidler yüzünden helak olur. (Darimi)


•    “Bid’at sahibi, manen küçük kişilerin yanında ilim aramak, kıyamet alametlerindendir.” (Camiu’s-sağir: 2475) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, sf. 53)


•    “Dünyaya karşı zühd (Dünyaya rağbet etmemek. Nefsâni zevk ve arzudan kendini çekerek ibâdete vermek.)dilde kalmadıkça, takva da yapmacık haline gelmedikçe kıyamet kopmaz.” (Camiu’s-sağir: 9856) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, sf. 53)


•    “...... İMAM-I MEHDİ (A.S.) ÇIKTIĞI ZAMAN hasseten (özellikle, yalnızca, ayrıca, hususi olarak) FUKAHA (FIKIH ALİMLERİ) ONA (HZ. MEHDİ (A.S.)’YE) DÜŞMAN OLACAK. ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN) KILINCI KARDEŞLERİDİR. Elinde kılınç olmasa idi, -YANİ KARDEŞLERİ OLMASA İDİ- ZAMANIN FUKAHASI (FIKIH ALİMLERİ) ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)) KATLİYLE FETVA VERİRLERDİ. Lakin Cenâb-ı hak onu (Hz. Mehdi (a.s.)’yi) keremiyle ve kılınç (KARDEŞLERİYLE) ile tathir (temizlemek, yıkayıp pak etmek) edecek, onlar ona (Hz. Mehdi (a.s.) ‘ye) itimad edeceklerdir. HÜKMÜNÜ İNANMAYAN DA KABULE MECBUR OLUP AKSİNİ İZMAR (gizlemek, saklamak) EDECEKLER.” (Ramuz el-Hadis., sf.56,73)


•    Onun (Hz. Mehdi (a.s.)'nin) döneminde din tamamen rey'den arınmış olarak eski hüviyetini kazanacaktır. VERECEĞİ BİRÇOK HÜKÜMLERDE ULEMANIN MEZHEPLERİNE MUHALEFET EDECEKTİR. BUNDAN DOLAYI ONDAN (HZ. MEHDİ (A.S.)’DEN) UZAK DURACAKLARDIR. Zira zanlarına göre, gerçekten Allah imamlarından sonra bir müçtehid bırakmadığını kabulleneceklerdir... (Muhyiddin Arabi, "Futuhat-El Mekkiye", 66. bab, c. 3, s. 327- 328)


•    “İnsanlar mescidlerle birbirine karşı övünmedikçe kıyamet kopmaz.” (Nesai)


•    Peygamberimizin kıyamet alametleri ile ilgili tasvirleri:
Resulullah –sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif’lerinde buyururlar ki: “Ümmetim üzerine öyle bir zaman gelecektir ki İslam’ın yalnız ismi, imanın resmi, Kur’an’dan ise harf ve hurufat kalacak. Gayretleri mideleri, dinleri para, kıbleleri karıları olacak. Onlar aza kanaat etmeyecekler, çok ile de doymayacaklar.” (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, sf. 50)


•    Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ümmetime öyle bir zaman gelecek ki yöneticileri zalim, alimleri tamahkar ve takvasız olacaktır, ibadet edenleri riyakar, tacirleri faizci, ayıpları gizlemeleri sadece alışverişte olacaktır. Kadınları dünya süsüne kapılacaklardır. O zaman kötüleri onlara musallat olur, iyileri dua eder de kendilerine icabet edilmez.” (Bihar’ul-Envar, c. 23, s. 22)


•    Peygamber Efendimiz ahirzamanın durumunu haber vermiştir: “İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecektir ki İslam’ın yalnız ismi, Kur’an’ın ise resmi kalacak. Mescidler dış görünüşleri ile mamur, fakat içleri hidayetten mahrum olacak. Onların alimleri gökkubbe altındakilerin en şerlileridir. Fitne onlardan çıktı ve yine onlara dönecektir.” (Beyhaki) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, sf. 54)  
2009-12-23 20:47:52

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top