Ahir zaman alametlerinin akış şekli adeta bir saat gibi işlemektedir

Peygamberimiz (s.a.v.) hadislerinde hicri yüzyıl başı olan Hicri 1400’de zuhur edecek olan; en büyük müceddid, kutb-u azam ve en büyük veli olan Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelişini haber veren çok belirgin olayların varlığından bahsetmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen tüm bu alametlerin, içinde yaşadığımız Hicri 1400’lerde ardı ardına gerçekleşiyor olması, Hz. Mehdi (as)'ın çıkış döneminde olduğumuzu göstermesi açısından son derece önemlidir.


Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların artarda kopması gibi.

(Ramuz-El Ehadis, 277/6; Camiü's-Sagir, 3/167)


Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerle bildirdiği ahir zamanda gerçekleşecek bu olaylar adeta birer zaman belirleyicisidirler ve aşamalı zamanları temsil etmektedirler. Bu yönleriyle; ahir zaman olaylarının bütünü bir saat gibidir ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhurunu müjdeleyen olaylar, tüm safhalarıyla bu saat üzerinde aşama aşama mevcuttur. Öyle ki, bizim bu saate yani olayların akış sırasına bakarak ahir zamanın neresinde olduğumuzu tesbit etmemiz de söz konusu olmaktadır. Hatta yine Peygamberimiz (s.a.v.)’in ahir zaman ile ilgili bu hadislerine bakarak gelecekte olacak olaylar hakkında fikir sahibi olmamız da Allah'ın izniyle mümkündür.
 
ÖNCÜ ALAMETLERHZ. MEHDİ (AS)’IN ZUHUR ZAMANI YAKINDIR. ONUN ZUHUR ZAMANI OLAN YÜZ (ASIR) BAŞINA GELİNCEYE KADAR NİCE MEBDE’LER (BAŞLANGIÇ ALAMETLERİ) VE MUKADDİMELER (ÖN ALAMETLER) ZUHUR EDECEKTİR....

HZ. MEHDİ (AS) DAHA BÜYÜKTÜR. Onun sebebi ile, İslam’a ve Müslümanlara büyük takviye gelecektir. Onun velayetinin dahi, zahir ve batın büyük tasarrufu vardır. Nice harika hallerin ve kerametlerin sahibi olacaktır. ONUN ZAMANINDA, NİCE HAYRET VEREN HALLER ZUHUR EDECEKTİR. ... Onun vücudunun zuhurundan evvel, adet harici HARİKA HALLER MEYDANA GELE.

İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 2. cilt, 381. Mektup, s. 1184-1186)


Ahir zamanda zuhur edecek ve din ahlakının ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünneti seniyyesinin tüm dünya üzerinde hakim olmasına vesile olacak olan Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhuru öncesinde meydana gelecek olan alametler öncü alametlerdir. Bu alametler Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhurunun yaklaştığını müjdeleyen ön alametlerdir.

1.    Hicri 1400 (1979) Öncesinde Meydana Gelen Yaygın Katliamlar 


Hz. Mehdi (as)'dan önce, yaygın katliamların vuku bulacağı büyük bir fitne görülecektir.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)


-    Yaklaşık 60 milyon kişinin hayatını kaybettiği 2. Dünya savaşı, dünyanın gördüğü en büyük savaşlardan biriydi. Tüm Avrupa'yı, Rusya'yı, Asya'nın bir bölümünü, Japonya ve Amerika'yı da içine alan savaş çok geniş bir alanda çok büyük katliamlar yaşanmasına sebep oldu.

-    1945'te Nazilerin ölüm kamplarından birinde (Nordhausen, Almanya) çekilmiş olan fotoğraf, 2.Dünya Savaşı'nda yaşanan vahşetin dellilerindendir.

-    Almanya'nın Nüremberg şehrinin 1945 senesinde çekilmiş resimlerinde 2. Dünya Savaşı'ndaki katliam ve yıkımların boyutları açıkça görülmektedir.

-    1948'de, 1956'da, 1967'de ve 1973'de yaşanan Arap-İsrail savaşları sırasında binlerce insan hayatını kaybederken yüzbinlercesi de yurtlarından oldu.
2.    Şehirlerin Yok Olması

Büyük şehirler dün sanki yokmuş gibi helak olur.

(Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 38)


1945 yılında Amerika'nın Hiroşima'ya attığı atom bombasının patlama anında ve hemen sonrasında yaklaşık 100.000 kişi ölmüştür. Hiroşima felaketinden 3 gün sonra yine Amerika'nın Nagasaki'ye attığı bir diğer atom bombası yüzünden patlama anında yaklaşık 40.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Bombalar bir yandan insanların ölümüne sebep olurken, diğer yandan da çok büyük bir yerleşim alanı harap olmuş, hayatta kalan bölge halkında ise radyasyon nedeniyle nesiller boyu düzeltilemeyecek genetik ve fizyolojik bozulmalar meydana gelmiş, bu şehirlerin tam hadislerde bildirildiği gibi yok olmasına sebep olmuştur.

3.    Eski Ürdün Kralı Abdullah'ın Öldürülmesi


Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alametlerinden birisi de, Haşimiler'den üst düzey birinin öldürülmesidir.

(Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, s.12)


Bilindiği gibi Ürdün, Haşimi Krallığı olarak anılmaktadır. Ürdün Kralı Abdullah, 1951'de İngilizler tarafından öldürtülmüştür.

4.    Hicri 1400'den Önce Öldürülen Şam ve Mısır MelikleriOndan önce Şam ve Mısır melikleri (hükümdar, memleket sahibi) öldürülecektir...

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)


1920'de öldürülen Suriye'nin eski Cumhurbaşkanı Salah Al-Deen Beetar.

1921'de öldürülen Suriye Başbakanı Droubi Paşa.

1949'da suikaste uğrayan Suriye Başbakanı Muhsin al-Barazi.

1910 yılında suikaste uğrayan Mısır Başbakanı Butros Gali.

1945 yılında öldürülen Mısır Başbakanı Ahmed Maher Paşa.

1948'de bir suikast sonucu öldürülen Mısır Başbakanı Mahmoud Nukrashy Paşa.
5.    Mısırlıların Esir AlınmasıŞam ehli, Mısırlı kabileleri esir alacaklardır.

(El Kavl-ul Muhtasar Fi Alamat-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)


26 Ekim 1956 tarihinde İsrail Mısır'a saldırdı ve Sina Yarımadası'nı işgal etmeye başladı. Birleşmiş Milletler'in araya girmesiyle sıcak çatışmalar bir süre sona erdi ve İsrail sınırına BM Barış Gücü yerleşti. 1967 yılındaki 6 Gün Savaşı ise İsrail-Mısır arasındaki başka bir savaştı. 5 Haziran'da İsrail Hava Kuvvetleri, Mısır'ın bazı hava üslerine saldırılarda bulundu. Bu saldırılar nedeniyle çok büyük zarar gören Mısır Hava Kuvvetleri 5 Haziran'ı takip eden günlerdeki çatışmalarda hiçbir etkinlik gösteremedi. Sina'daki Mısır birlikleri geri çekildi. 9 Haziran'da İsrail, Golan tepelerine saldırdı ve bölgeye egemen oldu. Bu arada Batı Şeria ve Kudüs'ü de yavaş yavaş ele geçiriyorlardı. Bu savaşın sonunda İsrail, Gazze Şeridi ile Sina Yarımadası'nın tümünü, Şeria akarsuyunun Batı yakasını (Batı Şeria), Kudüs kentini ve Golan tepelerini ele geçirdi. Daha sonra yapılan anlaşmalarla İsrail Sina'dan tamamen çekildi. Ancak bugün halen Batı Şeria, Golan tepeleri ve Kudüs İsrail işgali altındadır. Bu savaşlar sırasında oldukça fazla sayıda Mısırlı, İsrail askerleri tarafından esir alındı. Pek çok Mısırlı da hayatını kaybetti.

6.    Şam'da FitnelerŞam'da fitneler bir taraftan sakinleştikçe, diğer bir taraftan alevlenir...

(Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, s. 63)


Şam bölgesi sadece Suriye'nin başkenti olan Şam şehri ile sınırlı değildir. Şam, Arapça'da kelime manası olarak "sol" anlamına gelir ve eskiden beri Hicaz bölgesinin (Mekke ve Medine şehirlerinin bulunduğu bölge) sol tarafında kalan ülkeleri ifade eder. Yaklaşık elli yıl içinde, bu bölgede yaşanan belli başlı büyük olayları şöyle sıralayabiliriz:

Birinci Arap İsrail Savaşı 1948

Süveyş Savaşı 1956

Altı Gün Savaşları 1967

Yom Kippur Savaşı 1973

Lübnan İç Savaşı 1975-1991

Filistin topraklarında halen süregiden çatışma ve gerginlikler... 2000-…

7.    Ay'ın Yarılması


1969 yılında ilk defa aya çıkıldı.

Kuran'ın 54. Suresi'nin adı "Kamer"dir. 'Kamer' in Türkçe karşılığı ise "Ay"dır. Bu surenin birinci ayetinde kıyamet vakti ile ilgili çok önemli işaret bulunmaktadır:

Saat yakınlaştı ve Ay yarıldı. (Kamer Suresi, 1)

Ayette kullanılan "yarmak" fiilinin Arapça karşılığı, "şakka"dır. Bu kelimenin Arapça’da farklı anlamları bulunmaktadır. Bazı Kuran tefsirlerinde "ikiye yarılmak" manası tercih edilmekle birlikte, "şakka" kelimesi Arapça’da "toprağı sürme, toprağı kazma" anlamlarında da kullanılmaktadır. 'Ay'ın yarılması', 20 Temmuz 1969'da Ay yüzeyinde yapılan çalışmalar ile gerçekleşmiştir. Bu tarihte Amerikalı astronotlar Ay'a ayak basmışlar, Ay toprağını kazarak üzerinde bilimsel araştırmalar yapmışlar, taş ve toprak örnekleri toplamışlardır. Bu gelişmeler ayetteki ifadelere tam olarak uymaktadır.

Bu konuda çok önemli bir işaret daha vardır. Kamer Suresi'nde geçen bu ayetin bazı kelimelerinin ebced değeri bizlere Ay'a ayak basma yılı olan 1969 tarihini vermektedir.


... Saat yakınlaştı ve Ay yarıldı...

Ebced: HİCRİ: 1390 MİLADİ: 1969


Ancak şunu da belirtmeliyiz: Elbette Ay'ın yarılması olayı, Allah'ın Peygamberimiz (sav)'e verdiği mucizelerden biridir. Bir hadiste bu mucize şöyle bildirilmiştir:

... Said ibn Ebi Arube, Katade'den; o da Enes ibn Malik (R)'den tahdis etti: Mekke ahalisi Resulullah'tan kendilerine bir ayet (bir mucize) göstermesini istediler. O da onlara Ay'ı iki bölük gösterdi, hatta Mekkeliler Hıra Dağı'nı o iki bölük arasında gördüler. (Sahih-i Buhari ve Tercemesi, cilt 8, no.88)
8.    Allah'ın Açıkça İnkar EdilmesiAllah apaçık inkar edilir hale gelmedikçe kıyamet kopmaz.

(Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 27)


19. yüzyılın sonundan itibaren yaygınlaşmıştır. Materyalizm ve Darwinizm gibi Allah’ın varlığını ve Allah’ın tüm kainatı yoktan var ettiğini inkar amacıyla oluşturulmuş felsefeler özellikle 19. yüzyıl itibariyle insanlara çeşitli propaganda yöntemleriyle kabul ettirilmeye çalışılmaya başlanmıştır.

9.    Hz. Mehdi (as)'ın Çıkışından Önce Büyük Bir Olay Meydana GelecektirHz. Mehdi (as) çıkmadan önce medinede (büyük bir şehirde) simsiyah taşların bile kan içinde kaybolacağı büyük bir vak'a olacaktır. Bu olayda bir kadının öldürülmesi bir kamçının sallanması kadar kolay olacaktır. Ve bu olay 2 km kadar yayılacaktır.

(EI-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-iI Muntazar, 41)


Bu hadisin işaret ettiği olay 1 Mayıs 1977’de meydana gelen onlarca kişinin ölmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan ve asfaltların kanla kaplandığı Taksim olaylarına işaret etmektedir.

Arapça'da Medine kelimesi aynı zamanda büyük şehir karşılığında da kullanılmaktadır. Aşağıdaki hadis buna örnektir.

Hz. İbni Amr'dan rivayet edilmiştir. Resulullah (sav) buyurdu ki:

Ey Ummet! Altı şey vardır ki, onlar olmadan kıyamet kopmaz... Altıncısı da medinenin fethi.
Denildi ki: Hangi medine? Buyurdu ki: Kostantiniyye. (İstanbul)

(Bu İstanbul'un Hz. Mehdi (as) tarafından yapılacak manevi fethidir.)

(Kıyamet Alametleri, s. 204  Ramuz EI Ehadis 1/296)

1 Mayıs Taksim olayında 34 ölü ve 200 kişinin yaralanmasından akan kanlar, siyah taşlar (yani asfalt yol) üzerine dökülmüş ve bu kanlar caddeye yayılmıştır.

10.    Fırat'ın suyunun KesilmesiHz. Mehdi (as)'ın alametlerindendir: Fırat Nehrinin durdurulması.

(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 39)


1975 yılında Fırat Nehri üzerine Keban barajı kurularak Fırat’ın suyu ilk defa baraj sistemiyle kesilmiştir.
BAŞLANGIÇ ALAMETLERİ


Başlangıç alametleri adını verdiğimiz ahir zaman alametleri Peygamberimiz (s.a.v.)’in, Hz. Mehdi (as)'ın zuhur ettiğini müjdeleyen ve aynı bir kolyenin boncukları gibi ardı ardına gerçekleşen alametleri ifade eden olaylar bütünüdür. Bu alametlerin hepsi, Hicri 1400’ün başlangıç günü itibariyle zincir şeklinde arka arkaya gerçekleşmiştir.

1.    Masum Sivillerin KatledilmesiÇok acıklı durumlar ve elim manzaralar görülür. Fitneler arka arkaya devam eder... Ana, baba, kız, erkek herkesi öldürür... Bunların arasında fitne, şiddet, helak ve kaçmalar olur. Ne zaman bitti denilir, gene de devam eder gider.

(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 36)


-    1979'da Afganistan Ruslar tarafından işgal edildi, işgal yılları boyunca büyük zulme maruz kalan Afganistan'da 3 milyon kişi yurdunu terk etmek zorunda kaldı.

-    1980-1988 yılları arasında süren İran-Irak Savaşı sırasında yaklaşık 1 milyon kişi hayatını kaybetti.

-    1982 yılında İsrail'in Lübnan'ı işgali sırasında Sabra ve Şatilla kamplarına yapılan baskın, tarihe en kapsamlı ve en büyük soykırımlardan biri olarak geçti. Hıristiyan Falanjist grupların İsrail askerlerinin desteği ve yönlendirmesi ile gerçekleştirdikleri baskın esnasında, çoğu kadın ve çocuklar olmak üzere 3.000'den fazla insan katledildi.

-    1992-1995 yılları arasında Sırplar tarafından Boşnaklara karşı Bosna-Hersek topraklarında büyük bir soykırım yapılmıştır. 300 bin kişinin öldüğü savaşta, sadece Srebrenica Katliamı sırasında 8 bin Müslüman bir günde katledilmiştir.

-    Ruanda'da Hutularla Tutsiler arasında 1960'lardan itibaren süren karışıklıklar 1990'da yüzbinlerce insanın ölmesine veya evlerini terk etmesine neden olan büyük bir iç savaşa dönüştür.

-    1991'deki I. Körfez Savaşı sırasında yaklaşık 200 bin insan hayatını kaybetti.

-    1997 yılının ilkbaharında 5 büyük ülkeyi, Zaire, Ruanda, Uganda, Burundi ve Tanzanya'yı içine alan bir bölgeyi etkileyen bir savaş, iki büyük kabile arasında yaşandı.

-    2003 yılında başlayan Irak işgalinde aradan geçen 6 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon kişi öldü, 4 milyon kişi de evini terk edip mülteci konumuna düştü.

2.    Afganistan'ın İşgaliTalikan'a (Afganistan'a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır.

(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)


1979 yılında Afganistan toprakları Rusya tarafından işgal edilmiştir.

3.    Kabe Baskını ve Kabe'de Kan Akıtılması


Onun çıkacağı yıl, insanlar hacca, başlarında bir emir bulunmadan gidecekler... Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde, köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin üzerine akacak.

(Kıyamet Alametleri, s. 168-169)


Hac sırasında gerçekleşen Kabe baskınında tam hadiste tarif edildiği şekilde bir katliam yaşanmıştır. Çok ilginçtir bu kanlı Kabe baskını da ahir zamanın başlangıcının ve Hz. Mehdi (as)'ın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında yani Hicri 1400 yılının ilk gününde, 1 Muharrem 1400 (21 Kasım 1979) tarihinde meydana gelmiştir. Bundan 7 sene sonra 1987 yılında yine Hac sırasında çok daha büyük kanlı bir olay meydana gelmiştir.
4.    Dördüncü Sulh ve Arap-İsrail BarışıSizinle insanlar (bir nüshada Rumlar deniyor) arasında dört sulh olacak, dördüncü sulh, Heraklius ehlinden bir adam vasıtası ile olur ve bu yedi sene devam eder.. 

(Kıyamet Alametleri, Osman Çataklı, 299/8)


İslam aleminden birçok kimsenin kanaati, söz konusu bu hadiste geçen "4. Sulh"un, 1979'da ABD-İsrail ve Mısır arasında Amerika'da Camp David'de yapılan anlaşma olduğudur.

5.    Gökyüzünü Ateş ve Duman Kaplaması


Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Al-i Muhammed'in (Hz. Mehdi (a.s.)'nin) çıkmasını bekleyiniz.

(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman , s. 32)

Independenta adlı 150 bin grostonluk romen şilebi 1979 yılında Istanbul önlerinde infilak etmiştir. Bu olay sırasında büyük bir patlama gerçekleşmiş ve ardından da çok büyük bir ateş ve duman gökyüzünü kaplamıştır.

6.    İran-Irak Savaşı


1980-1988 yılları arasında İran ve Irak arasında, 1 milyon insanın hayatını kaybettiği büyük bir savaş  meydana gelmiştir.


Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harb konuşmaları, Zilhicce'de ise harb vaki olacak.

(Kıyamet Alametleri, s. 166)Faris yönünden gelecek olan bir kavimdir ki, şöyle diyecekler: "Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçtınız! Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız, sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır... Bir gün, onlara ve bir gün de sizlere verilsin, ve karşılıklı sözler tutulsun..." Onlar Mutıka çıkacaklar, Müslümanlar oradan aşağı yazıya inecekler... Müşrikler öbür yandaki (Rakabe) denilen bir simsiyah olan nehrin kenarında duracaklar... Aralarında savaş olacak: Her iki ordudan, Allah, zaferi kaldıracak…

(Kıyamet Alametleri, s. 179)


- Faris yönünden gelecek olan: İran tarafından gelecek olan

- Faris             : İran - İranlı

- Yazıya inecekler    : Ovaya inecekler (Irak Ovası)

- Mutık             : Yöredeki bir dağın adı

- Rakabe         : Petrol kuyularının çok olduğu bölgedir.

"Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçtınız! Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız, sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır…"


Hadisin bu bölümünde iki taraf arasında, ırkçılıktan kaynaklanan bir anlaşmazlığın olacağına dikkat çekiliyor olabilir. Bu anlaşmazlık sebebiyle, "Yazı"ya (yani Irak Ovası'na) inileceği ve savaşın başlayacağı anlaşılmaktadır.

Allah, her iki ordudan zaferi kaldıracak...

Bu hadisin de işaret ettiği gibi, İran-Irak Savaşı 8 yıl sürmüş ve binlerce kayıp verilmesine rağmen bir netice alınamamıştır. İki taraf da kesin bir üstünlük sağlayamamıştır.
7.    Büyük Olayların ve Hayret Verici Şeylerin Meydana Gelmesi


O'nun (Hz. Mehdi (as)'ın) zamanında nice hayret veren haller zuhur edecektir (meydana gelecektir).

(Mektubat-ı Rabbani, 2/258)


1970'lerin sonundan itibaren görülmeye başlanan Ebola virüsü onbinlerce kişinin ölümüne neden oldu

1985'de Kolombiya'nın Nevado del Ruiz volkanının patlaması 20.000 kişinin ölümüne yol açan büyük bir felaketti.

1985 Meksika depremi

2500 yıllık İran şahlığı yıkıldı ve İran Şahı Rıza Pehlevi öldü.

29-30 Nisan 1991'de Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinde 139.000 insan ölmüştü. Yaklaşık yarım milyon hayvan da telef olmuştu.

1997'de Kuzey Dakota Grand Forks'da nehrin taşması ile 1.8 milyon hektar tarım alanı sular altında kalmıştı. 1 milyar dolardan fazla zarara yol açan, olay, gazetelerde Büyük Çamur: Şehir Kayboldu başlığı ile yer almıştı

1999, "Deprem Tayvan' ı da 7.6'yla vurdu

 Kabe basıldı ve çok sayıda Müslümanın kanı akıtıldı.

- Hindistan'ın Bombay kentinde bir fabrikadan sızan gaz 20.000 kişinin ölümüne yol açtı.

- İki Müslüman ülke olan İran ve Irak arasında 8 yıl sürecek bir savaş başladı.

- Ruslar, Afganistan'ı işgal etti.

- Mexico City şiddetli bir depremle yerle bir oldu.

- Kuzey Kolombiya'daki Nevado Del Ruiz yanardağı 400 yıldır ilk kez patladı. Eriyen kar ve buzun oluşturduğu çamur yüzünden Armero kenti haritadan silindi. 20.000 kişi öldü.

- Bangladeş'teki sel 25.000 kişinin ölümüne sebep oldu.

- Hıristiyanlığın merkezi Roma'yı sular bastı.

- 1986'da Çin'de tarihinin en büyük orman yangını oldu.

- Hindistan Başbakanı Indra Gandi, Mısır Devlet başkanı Enver Sedat, İsveç Başbakanı Olof Palme öldürüldü.

- Papa II. Jean Paul vuruldu.

1980 yılı başlarında ilk AIDS vakaları tespit edildi. Şu ana kadar on binlerce kişinin ölümüne sebep olan bu hastalığa "Çağın Vebası" ismi verildi.

1986'da uzay mekiği Challenger fırlatılışından sonra infilak etti.

- 26 Nisan 1986'da Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santralı'nda şimdiye kadar görülen en büyük nükleer kaza meydana geldi. Birçok Avrupa ülkesi yayılan radyasyondan etkilendi.

- Ozon tabakasının delinmesi Dünya iklimi üzerinde çok olumsuz etkiler bıraktı.

- Sovyetler Birliği yıkıldı ve Gorbaçov'la birlikte Bağımsız Devletler ortaya çıktı.

- Irak'ın Kuveyt'i ilhak etmesinden sonra yıllarca sürecek olan Körfez Savaşı başladı.

- Ermenistan'daki depremde kent harabeye dönüştü. 500.000 kişi evini terk ederken, ölü sayısı 40.000'i aştı.

- 1989 yılında Çin'de komünist bölükler tanklarla öğrencilerin üzerine yürüdü, Tiananmen meydanında 2000 öğrenci öldü.

- Soğuk Savaş'ın sembolü olan Berlin duvarı inşasından tam 28 yıl sonra yıkıldı.

- 1990 yılında Kabe'deki tüneldeki izdihamda 1400'den fazla hacı hayatını yitirdi.

- 1991 yılında Bangladeş'te meydana gelen sellerin sonrasında yaklaşık 139.000 kişi öldü, on milyonlarca kişi evsiz kaldı.

- Son 20 yıldır Amerika'da fırtınalar, kasırgalar, hortumlar ve seller durmak bilmedi. Binlerce insan öldü, milyonlarcası evini terk etti ve zarar her seferinde milyar dolarlarla ölçüldü.

- Bosna ve Kosova'daki katliamlarda yüz binlerce Müslüman öldürüldü ve yüz binlercesi yurtlarından çıkarıldı.

- Ebola virüsü on binlerce kişinin ölümüne sebep oldu.

- El Nino tüm dünya ülkelerine çok büyük felaketler getirdi.

- 19 Ekim 1987'de Londra Borsası çöktü. Yaşanan büyük panik sonucunda 50 milyar sterlinlik değer kaybı yaşandı.

- 19 Nisan 1995'de ABD'nin Oklahoma kentindeki Federal Binaya yapılan bombalı saldırıda 168 kişi öldü.

- 22 Mart 1997'de Hale-Bopp kuyruklu yıldızı, saatte 160 km. hızla Dünya'nın 195 milyon km. yakınından geçti. Çıplak gözle izlenebilen Hale-Bopp'un geçişi, tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

- 10 Mayıs 1997'de İran'daki 7.1 şiddetindeki depremde 1500 kişi öldü.

- 4 Şubat 1998'de Afganistan'daki 6.1 şiddetindeki depremde 5 bin kişi hayatını kaybetti.

- 25 Ocak 1999'da Kolombiya'daki 6 şiddetindeki depremde 1171 kişi hayatını kaybetti.

- 21 Eylül 1999'da Tayvan'daki 7.6 şiddetindeki depremde 2100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

- 11 Eylül 2001'de ABD'ye, tarihin en büyük terörist saldırısı düzenlendi: İki yolcu uçağı, sabah mesaisinin başladığı saatlerde 18 dakika arayla New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu iki gökdeleni vurdu. Ardından bir başka uçak Pentagon'a düştü. Saldırıda beş binin üzerinde insan öldü.

- Hindistan'da büyüklüğü 7.9 olan bir deprem meydana geldi ve binlerce kişi yaşamını yitirdi.

- Avrupa'da yaşanan aşırı sıcaklar 10 binlerce insanın ölümüne neden oldu.

- 60.000 senede bir gerçekleşen bir olay meydana geldi ve Mars gezegeni Dünya'ya en yakın konuma geldi.

- Kasım 2003'te dünyanın en kurak bölgelerinden olan Mekke'de meydana gelen sel felaketinde 12 kişi yaşamını yitirdi.
8.    Şam ve Mısır Meliklerinin ÖldürülmesiO'ndan (Hz. Mehdi (as)'dan) önce Şam ve Mısır melikleri (hükümdar, memleket sahibi) öldürülecektir...

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)


-    Enver Sedat 1981 yılında bir resmi geçit sırasında muhalifleri tarafından düzenlenen bir suikast sonucunda hayatını yitirmiştir.

-    1982'de bombalı suikaste uğrayan Lübnan'da Falanjist Lideri Beşir Cemayel öldü.

-    Lübnan Başbakanı Refik Hariri'ye 14 Şuabt 2005'de suikast yapıldı, Hariri hayatını kaybetti.

-    Lübnan Sanayi Bakanı Pierre Cemayel, Kasım 2006'da suikast sonucu hayatını kaybetti.

9.    Ramazan Ayı'nda Ay ve Güneş Tutulmaları

Hz. Mehdi (as) için 2 alamet vardır ki... Bunun birincisi, Ramazan'ın birinci gecesi Ay'ın ikincisi de ortasında Güneş'in tutulmasıdır.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)


-    1981 yılında (Hicri 1401'de) Ramazan Ayı'nın 15. günü Ay, 29. günü de Güneş tutulmuştur.

-    Yine "ikinci olarak", 1982 yılında (Hicri 1402'de) Ramazan Ayı'nın 14. günü Ay, 28. günü de Güneş tutulmuştur.

Hayret uyandıracak şekilde benzer bir tutulma olayı 2002 ve 2003 senelerinde de gerçekleşmiştir.


Ay Tutulması:   20 Kasım 2002

1423 'te Ramazan'ın ortasında

15 gün sonra

Güneş Tutulması: 4 Aralık 2002

1423'te Ramazan'ın sonunda


Ay Tutulması :  9 Kasım 2003

1424 'te Ramazan'ın ortasında

15 gün sonra

Güneş Tutulması : 23 Kasım 2003

1424'te Ramazan'ın sonunda


10.    Kuyruklu Yıldızın Doğması


Hz. Mehdi (as)'ın çıkışından evvel, (her tarafı) aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır.

(Kıyamet Alametleri, s. 200)


Ancak 76 yılda bir Dünyamızın yakınından geçen Halley Kuyruklu yıldızı 1986 yılında, 76 yıllık bir aradan sonra yeniden dünyanın yakınından geçmiştir.

Tarih boyunca bu kuyruklu yıldızın geçtiği zamanlarda Müslümanlar açısından çok önemli hatta dönüm noktası sayılabilecek olaylar meydana gelmiştir. Bunlardan bir kısmı Peygamberimiz (sav)'den aktarılan rivayetlerde de bildirilmiştir:

Bu yıldız ilk çıktığında;

Hz. Nuh kavmi helak olmuştur.

Hz. İbrahim ateşe atılmıştır.

Hz. Musa ile mücadele eden Firavun ve kavmi yok edilmiştir.

Hz. Yahya öldürüldüğünde de görülmüştür.

Siz o yıldızı gördüğünüzde fitnenin şerrinden Allah'a sığınınız. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32)

Bu yıldız geçtiğinde meydana geldiği rivayet edilen diğer önemli olaylar da şunlardır:

Hz. İsa doğmuştur.

Peygamber Efendimiz (sav)'e ilk vahiy gelmeye başlamıştır.

Osmanlı Devleti tarih sahnesinde yer almaya başlamıştır.

İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiğinde de bu yıldız görülmüştür.
11.    Müslümanların Birbirleri ile Savaşmaları


İki büyük İslam ordusu birbirleriyle harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır.

(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454, no.831)


Hicri 1400 yıllarının başından itibaren bazı Müslüman ülkeler arasında savaş ve çatışmalar yaşanmıştır. İran-Irak savaşı, Irak'ın 1990 yılında Kuveyt'in işgali vs. bu savaşlara örnektir.

12.    Sistemlerin Değişmesi


Zamanın inkitaa uğradığı (zamanın kesildiği) bir dönemde Mehdi denen bir adam gelecek...

(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)


Bu hadiste Peygamber Efendimiz, Mehdi'nin "zamanın kesildiği" yani birçok hadis yorumcusunun da ifade ettiği gibi "zamanın farklılaştığı", "sistemlerin değiştiği" bir dönemde geleceğini bildirmiştir. 20. yüzyılda dünyanın dört bir yanında hakim olan komünist rejimlerin yüzyılın sonlarına doğru yıkılması olması muhtemeldir.

-    1989 yılında Berlin Duvarı yıkılmış,

-    1991 yılında SSCB dağılmıştır.

13.    Azerbaycan'ın işgali..Ebu Basîr der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: Babam bana şöyle buyurdu: AZERBAYCAN’DAN MUTLAKA BİR ATEŞ ÇIKACAKTIR. VE HİÇBİR ŞEY ONUN KARŞISINDA DURAMAYACAK. BÖYLE BİR ŞEY OLUNCA EVİNİZDE OTURUN. Biz ne yaparsak siz de onu yapın. (Yani biz evde otururken siz de oturun). Ve bizim kıyam edenimiz (Hz. Mehdi (a.s.)) hareket ettiğinde süratle ve hiç durmadan ona doğru koşun...

(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 311)


1990 yılı sonları itibariyle Ermeniler tarafından Azerbaycan’ın işgali gerçekleştirilmiştir.

14.    Doğu Tarafından Bir Ateşin GörünmesiYemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. O ateş içinde müthiş azap olduğu halde insanları kaplar. O ateş insanları, malları yakıp bitirir. Sekiz gün içinde rüzgar ile bulut gibi uçarak dünyanın her tarafına yayılır. Geceki sıcağı gündüzki hararetinden daha şiddetlidir. O ateş insanların başının üzerinden arşın altına kadar yaklaşarak yeryüzü ile gökyüzü arasında gökgürültüsü gibi korkunç gürültüsü olur, buyurdu.

(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 461)


1991 yılında bu olay vuku bulmuştur. Temmuz ayında Irak'ın, Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok büyük bir ateş sarmıştır. Saddam'ın emriyle askerler Kuveyt'teki petrol kuyularını ateşe vermişlerdir.

15.    İsrail-Filistin Barış Görüşmeleri


Beyt-i Makdis'de barış anlaşması olacaktır.

(Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, cilt 3, s. 184)


Beyt-i Makdis :
Mescid-i Aksa

Hadiste Beyt-i Makdis denilerek Kudüs'te gerçekleşecek bir barış anlaşmasından bahsedilimektedir. Bilindiği gibi Filistin topraklarında çatışma ve gerilim elli yılı aşkın bir süredir devam etmektedir. Ancak 1993 yılında Oslo'da yapılan barış görüşmeleri bu topraklara huzur ve güvenliğin gelmesi için önemli bir adım olmuştur.
16.    Rüzgarlar ve KasırgalarKıyametten önce on alamet görmeden o, kopmayacaktır. Onuncusu, insanları denize atacak olan kasırga…

(Kıyamet Alametleri, s.288)


1987 yılının Ekim ayında Güneydoğu İngiltere 1703 yılından beri meydana gelen en büyük fırtına ile karşılaştı.

1990'da Filipinler'deki Mike tayfunu 750 kişinin ölümüne neden oldu.

1991'de Thelma fırtınası Filipinler'in Leyte adasını vurdu. 6 binden fazla kişi öldü,

1992'de Andrew kasırgasının neden olduğu hasar yalnızca Meksika Körfezi'nde yaklaşık olarak 0.50 milyar dolardır.

1995'de Filipinler'de Angela kasırgasında bin kadar kişi öldü

13 Mayıs 1996'da Bangladeş'in batısında meydana gelen fırtınalarda tahminen 500 ile 1000 kişi arasında ölüm meydana gelmiştir.

1998'de Orta Amerika'da, özellikle Honduras ve Nikaragua'yı vuran Mitch kasırgasında 9 binden fazla kişi öldü, 15 bin kişinin kaybolduğu, 2,3 milyon kişinin kasırgadan etkilendiği açıklandı.

1999'da Hindistan'ın Orissa eyaletini vuran fırtınada en az 10 bin kişi öldü.

Ağustos 2002'de Avrupa'nın orta ve doğu bölgelerinde etkili olan sellerde ölenlerin sayısı 114'ü bulmuştur. 21 Eylül 2003'de Güney Kore'de, son 40 yılda meydana gelen en şiddetli kasırgada ise 2 günde yaklaşık 200 kişi ölmüştür.

2004'de Haiti'yi vuran Jeanne kasırgasında 1890 kişi öldü, yaklaşık 850 kişi kayboldu.

2005'de Katrina kasırgası, ABD'nin güneyinde özellikle Lousiana ve Mississippi'de 1500'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.

2007'de Bangladeş'i vuran Sidr kasırgasında en az 4 bin 400 kişi öldü, milyonlarca kişi evsiz kaldı.

17.    Tozlu Dumanlı Bir FitneTozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edecek...

(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)


11 Eylül 2001 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York ve Washington şehirlerinde meydana gelen, dünya tarihinin en büyük terör olayı gerçekleşmiştir. Televizyon ekranlarında ve gazetelerde de şahit olunduğu gibi, bu iki büyük terör olayının ardından büyük bir toz bulutu ve duman çevreyi sarıp kuşatmıştır.

18.    Depremlerin Artması"Ümmetimde zelzeleler olur. Öyle ki, bu zelzelelerde on bin, yirmi bin, otuz bin kişi ölür. Allah, bu ölümü muttakilere öğüt, müminlere rahmet, kafirlere ise azap kılar."

(İbni Asakır, Geleceğin Tarihi 1, Orhan Baytan, Mevsim Yayıncılık, s. 81)


1989 yılında San Fransisco'da, 1988 yılında da Ermenistan'da meydana gelen şiddetli depremlerde binlerce kişi ölmüş yüzbinlercesi evsiz kalmıştır. Hasar milyarlarca dolardır.

90'lı ve 2000'li yıllarda da depremler şiddetlenerek artmış, Kobe'deki büyük depremi, Türkiye, Atina, Tayvan ve Meksika depremleri izlemiştir.

Alaska'da gerçekleşen 9.2 şiddetindeki depremde yerde büyük yarıklar oluşmuştur.

California'da 17 Ocak 1994'de  gerçekleşen 6.7 şiddetindeki depremin maddi boyutu 40 milyar doları geçiyordu.

Kobe depremi 12 saniye sürmesine rağmen şehri tanınmaz hale getirmişti.

2008'de Çin'de gerçekleşen büyük deprem on binlerce insanın hayatını kaybetmesine, pek çoğunun da sakat kalmasına sebep olmuştur.

1985 yılında Meksika'da gerçekleşen şiddetli deprem, arkasında 1 milyon evsiz, 9.000 ölü ve 30.000 yaralı bırakmıştı. (Yanda) Harap olan Benito Juarez Hastanesi.

19.    Dünyayı Karışıklık ve Kargaşanın KaplamasıDünya hercü merc* içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmediği, büyüğe vakarlı davranmadığında Allah, bu sırada onlardan adavetin (düşmanlığın) kökünü kazıyarak dalalet (iman ve İslamiyet'ten ayrılmak, sapkınlık) kalelerini fethedecek ve evvelce benim ayakta tuttuğum gibi, ahir zamanda dini ayakta tutacak, önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini (Mehdi) gönderecektir.

(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.12)


(* Herc-ü Merc: İnsanlar arasında meydana gelen fitne, fesat, darmadağınık, karmaşık, allak bullak ortam.)

Hadiste tarif edildiği şekilde, bugün dünyanın beş kıtasında büyük kargaşa, savaşlar, katliamlar ve terör olayları devam etmektedir. Her gün yüzlerce insan sebepsiz yere öldürülmekte, yurtlarından çıkarılmaktadır.

Yeni Şafak, 29 Aralık 1999, "Katliamlar Yüzyılı"

Zaman, 2 Eylül 2000, "Dünya barışa hasret"

Vatan, 17 Ocak 2003, "Anarşizm hortladı"

Cumhuriyet, 2 Ocak 2002, "Dünya barış istedi
20.    Müslümanlara Baskının Artması


Rüku ve secdeye giden herkesi cezalandırır. Zulüm, fesad ve fısk çıkarır. Alim ve zahidleri katleder, pek çok şehri de işgal eder. Kan akıtmayı helal kılarak, Al-i Muhammed'e düşman kesilir...

(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, sf. 37)Benden sonra halifeler olur. Halifelerden sonra emirler, emirlerden sonra zalim melikler gelir. Son olarak da Ehl-i Beytimden birisi çıkar.

(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 84)


Günümüzde ve yakın geçmişte İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmalar ve kargaşa ortamı, bazı Müslüman ülkelerdeki diktatör yöneticilerin neden olduğu zulümler, hadislerde haber verilen olayların gerçekleşmeye başladığını gösteren delillerdendir.

21.    İnsanların Birbirinden Kaçışması"Ey Allah'ın Resulü, Ahlas fitnesi nedir?" "Kaçışmak –yani insanlar arasındaki aşırı düşmanlıklardan dolayı birbirlerine güvenemedikleri için birbirlerinden kaçışmaları- ve insanların mallarının yağma edilmesidir," buyurdu.

(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 386, no.714)


Son 20-30 yılda bu artış dikkat çekici bir rakama ulaşmıştır. 2001 yılı itibariyle yaklaşık 23 milyon olan dünyadaki mülteci sayısı, 2002 yılında neredeyse 30 milyona yaklaşmıştır

22.    Güneş'ten Bir Alametin Belirmesi


O, (Hz. Mehdi (as)), Güneş'ten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)


Bu yüzyılın en büyük Güneş patlaması 4 Kasım 2003 yılında gerçekleşmiştir.

23.    Bir Ordunun Kaybolması


Hz. Mehdi (as)'ın beş alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, semadan bir sayha (çağrı, nara), Beyda'da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir.

(Nuaym Bin Hammad)


2003 yılında gerçekleşen Irak Savaşı sırasında Irak ordusunun büyük bir kısmı neredeyse birden bire ortadan yok oldu. Birçok gazete ve televizyonda, Cumhuriyet Muhafızları olarak bilinen yaklaşık 60.000 kişilik ordunun ve Fedailer olarak bilinen yaklaşık 15.000 Iraklı askerin kaybolması haber olarak yer aldı.

24.    Iraklıların Parası Kalmayacak


Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alış-veriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak.

(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 45)


Irak Savaşı sonrasında Irak dinarının tedavülden kaldırılmasının söz konusu olmasıdır. Son savaşla birlikte Irak dinarının hızla değer kaybetmesi ve tedavülden kalkması ihtimali, 2003 tarihli gazete haberlerinde geniş yer almıştır.
25.    Bağdat'ın Alevlerle Yok Edilmesi


Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir...

(Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, Cilt 3, sf. 177)


2003 Irak Savaşı'nda, savaşın ilk gününden itibaren Bağdat, en yoğun bombardımana tutulan şehirlerden biri olmuştur. Ağır bombardıman, geceleri Bağdat'ın tıpkı hadiste haber verildiği gibi alev alev yanmasına neden olmuştur.

26.    Irak'ın Yeniden Yapılanması..Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz. Ve Irak'taki masum insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak da yeniden yapılanır.

(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 254)


2003'teki Irak Savaşı'nın ardından, Irak'ta pek çok şehir yerle bir olmuştur. Bu savaşın sonrasında yaşanan yağma olaylarının da etkisiyle büyük bir harabeye dönüşen Irak'ın yeniden inşa edilmesi mecburi hale gelmiştir.

27.    Irak Halkı Şam'a, Kuzeye Kaçar


Masum ve temiz Irak halkı Şam'a kaçar.

(Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, s. 210)


2003 senesinde Irak Savaşı başlamadan hemen önce onbinlerce Iraklı'nın, Suriye başta olmak üzere çeşitli ülkelere göç etme çabaları bu hadisteki olayla büyük bir benzerlik göstermektedir.

28.    Güneş Tutulması


Güneş alamet olarak doğmadıkça Hz. Mehdi (as) çıkmayacaktır.

(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 33)


Güneş'te oluşacak alamet, 20. yüzyılda yaşanan patlamanın yanısıra, geçtiğimiz yıllarda yaşanan büyük Güneş tutulmasına da işaret ediyor olabilir. 11 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen Güneş tutulması 20. yüzyılın son tam Güneş tutulmasıdır. Bu yüzyılın en büyük Güneş tutulması ise 22 Temmuz 2009 tarihinde meydana gelmiştir.

29.    Semadan Bir El... Esma binti Umeys dedi ki: O GÜNÜN (HZ. MEHDİ (AS)’IN ZUHURUNUN) ALAMETİ SEMADAN UZATILMIŞ VE İNSANLARIN KENDİSİNE BAKIP DURDUĞU BİR EL’DİR.

.. İŞTE O ZAMAN (HZ. MEHDİ (AS)’IN ZUHURU ZAMANINDA) SEMADAN KENDİNİ BELLİ EDEN BİR EL GÖRÜNÜR...

(Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, S.  69)


Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen bu hadislerde gökte bir “el”in görüneceği ve bu elin Hz. Mehdi (a.s.)’nin geliş alametlerinden olduğu bildirilmektedir. Bu döneme kadar ihtilafların devam edeceği ve Hz. Mehdi (a.s.)’nin semadan, yani radyo, televizyon ve internet gibi iletişim araçları vesilesiyle, sürekli gündem olacağı hadislerden anlaşılmaktadır.

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)’ne bağlı Chandra Röntgen Gözlemevi tarafından çekilen bir uzay fotoğrafında el şeklindeki bir nötron yıldızları kümesi başka bir yıldız kümesini kavrıyomuş gibi görülmektedir. (2009)

Hadislerde belirtilen el ifadesi, NASA tarafından “Allah’ın eli” olarak adlandırılan ve uzayda vuku bulan bir gök olayının vesile olduğu bu görüntüye işari manada bakıyor olabilir. (Doğrusunu Allah bilir.)
30.    Hz. Mehdi (as)'ın İmam Rabbani Tarafından Bildirilen Yeni Bir Alameti Daha Gerçekleşti: Boynuzu Andıran İki Uçlu Yıldızın Çıkışı


Vaad edilen Hz. Mehdi (as)'ın zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman, ŞARK TARAFINDA İKİ DİŞLİ MÜNEVVER BİR BOYNUZ ÇIKAR.

(İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s. 1184)


24 Şubat 2009
yılında Lulin kuyruklu yıldızı dünyanın yakınından geçmiştir. Bilim adamlarının bu kuyruklu yıldızın bundan sonra ancak 1000 yıl sonra dünyanın yakınınından geçeceğini söylemektedirler.

31.    Büyük Bir Ekonomik Krizin Olması(Hz. Mehdi (as)'nin zuhurundan (ortaya çıkışından) önce) PİYASANIN DURGUN OLMASI, KAZANÇLARIN AZALMASI olacaktır.

(Kıyamet Alametleri, s. 148)Çarşı ve pazarların tekarubu kıyamet alametlerindendir. Dedim ki "Pazarların tekarubu ne demektir?" Şunlardır: "Herkesin az kazançtan yakınması..." (İbni Merduveyh Ebu Hüreyre (ra)dan...)

(Kıyamet Alametleri, Pamuk yayınları, s.146)


Hz. Mehdi (a.s.)'nin çıkış alametlerinden biri de ahir zamanda çok büyük bir ekonomik krizin baş göstermesidir. Hadiste insanların "az kazanç, piyasanın durgun olması, işlerin kesat gitmesi" gibi ekonomik zorluklardan yakınacakları bir buhran dönemine girileceği haber verilmektedir. 2007 yılında başgösteren ve tüm dünyayı etkisi altına alan büyük ekonomik kriz halen bütün şiddetiyle devam etmektedir.

2009-08-26 20:24:11

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top