Nasr Suresi, 1-3. ayetlerinde Allah ahir zaman ve Hz. Mehdi (a.s.)'a işaret etmektedir

ALLAH'IN YARDIMI VE FETİH GELDİĞİ ZAMAN, VE İNSANLARIN ALLAH'IN DİNİNE DALGA DALGA GİRDİKLERİNİ GÖRDÜĞÜNDE, HEMEN RABBİNİ HAMD İLE TESBİH ET VE O'NDAN MAĞFİRET DİLE. ...

(NASR SURESİ, 1-3)
 
1.

Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ...

Allah ayetin bu bölümünde din ahlakının hakim olması, müslümanların yaşadığı zorlukların, çilelerin son bulması, dünyanın huzur ve barışa kavuşması için yardım ve fetih göndereceğini müjdelemektedir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in risaleti ile birlikte Allah’a iman eden insanlar putperest ve her türlü diğer dinsiz ideolojilerin toplumdaki hakimiyetinden kurtulmuşlardır. İslam dini tüm Arabistan Yarımadası’nda ve sonrasında da hem doğuda hem de batıda yayılmasına devam etmiştir.

Peygamberimiz (s.a.v.) ahir zamanda Allah'ın Hz. Mehdi (a.s.)’ın vesilesiyle din ahlakını tüm dünyada hakim edeceğini hadislerinde bildirmiştir. Bu yönüyle ayet Hz. Mehdi (a.s.)’a da işaret etmektedir. Çünkü hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’ın dünyanın dört bir yerini fikren feth edeceğini, tüm dünyada dinsiz akımları etkisiz hale getirip din ahlakının hakim olmasına, Allah'a iman eden güzel ahlaklı bir toplum oluşmasına vesile olacağı haber verilmektedir.

 

“ Hz. Mehdi benim evlatlarımdandır ... Yeraltındaki hazineleri çıkaracak ve şirk beldelerini fethedecektir.

(Beklenen Mehdi’nin Alametleri, Ahmet İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), sf. 26)

 

Ben esfarla çarpışmadıkça dünya gitmez = kıyamet kopmaz.. Onlarla savaşmak üzere, Allah yolunda savaşan, laimin levminden çekinmeyen, Müminlerin seçkinlerinden olan ehli Hicaz yola çıkacaktır ve Kostantiniyye ile Rumiye (Roma)’yı tesbih ve tekbirle feth edeceklerdir… O şehrin surları bir bir yıkılacaktır ...”

(İbni Mace ve Hakim..)

 
Hz. Mehdi Rumistan’ı 4 tekbirle fethedecek ...

(Beklenen Mehdi’nin Alametleri, Ahmet İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), sf. 32)

 

Hz. Mehdi beraberinde Peygamber Efendimizin bayrağı, gömleği ve birçok alametleri olduğu halde yatsı vaktinde Mekke’de ortaya çıkar. Nurludur ve yanında şahitleri vardır... Daha sonra Hicaz’ı fethedecek ... Ondan sonra dünyayı fethetmek için bu orduyu çeşitli yerlere gönderecektir.

(Beklenen Mehdi’nin Alametleri, Ahmed ibn-i Hacer-i Mekki (Heytemi)
 

2.

“... Ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde ...”

Peygamberimiz (s.a.v.) döneminde İslam dini gerçekten de tüm Arap Yarımadası’nda yayılmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki dönemlerde de İslam dininin yayılması devam etmiştir. İnsanlar 4 Halife döneminde de İslam dinine yönelmeye devam etmişlerdir. Ancak ayet diğer bir yönde Hz. Mehdi (a.s.)’ın vesilesiyle İslam dininin tüm dünyaya yayılmasına, onun döneminde Müslüman olanların sayısının çok hızlı bir şekilde artmasına da işaret etmektedir. Bilindiği gibi Hz. Mehdi (a.s.)’ın üç vazifesi olacaktır. Üstad Said Nursi Hazretleri bu vazifelerin en önemlisinin, Darwinizm ve materyalizm gibi Allah’ın varlığını inkar eden felsefelerin fikri sistemini yıkarak insanların imanını kurtaramaya vesile olması olacağını ifade etmiştir:

Birincisi: ...Fen ve felsefenin tasallutiyle (tesiriyle) ve MADİYYUN (MADDECİLİK) VE TABİYYUN (TABİATÇİLİK İNANCININ) BEŞER İÇİNDE İNTİSAR ETMESİYLE (YAYILMASIYLA) HER ŞEYDEN EVVEL FELSEFEYİ VE MADDİYUN FİKRİNİ (MADDECİ DÜŞÜNCEYİ) TAM SUSTURACAK BİR TARZDA İMANI KURTARMAKTIR." (Emirdağ Lahikası, mektup sf. 337)

 

Ümmetin beklediği, AHİR ZAMANDA GELECEK ZATIN ÜÇ VAZİFESİNDEN EN MÜHİMMİ (önemlisi) VE EN BÜYÜĞÜ VE EN KIYMETDARI (değerlisi) OLAN İMAN-I TAHKİKİYİ (gerçek imanı) NEŞR (yazma ve dağıtma yoluyla yaymak) VE EHL-İ İMANI (iman edenleri) DALALETTEN (sapkınlıktan) KURTARMAK ... (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)

Hz. Mehdi (a.s.) bu vazifelerini yerine getirdiğinde tüm dünya çapında büyük bir uyanış olacak ve insanlar akın akın İslam dinine gireceklerdir. Ayrıca yine ahir zamanda nüzul edecek olan Hz. İsa (a.s.)’ın vesilesiyle Hıristiyanlar da teslis inancını terk edip, İslam dinini kabul edeceklerdir.

 

... Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. ...”

Allah Peygamberimiz (s.a.v.)’e ve iman eden herkese, böyle büyük bir fetih ve imani gelişme gördüklerinde Allah’a şükretmelerini emretmektedir. Ahir zamanda Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle İslam ahlakının büyük dünya hakimiyetine şahit olanlar; ateizmin, komünizmin, Darwinizm’in, materyalizmin ve diğer tüm dinsiz akımların tam anlamıyla mağlup olduğunu gördüklerinde bunun Allah'ın vaadettiği yardım ve fetih olduğunu anlayacaklardır.


2010-03-02 11:07:21

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top