Fetih Suresi'nin 1-3. ayetlerinde ahir zaman ve Hz. Mehdi (a.s.)'a işaretler vardır

 

 

ŞÜPHESİZ SANA APAÇIK BİR FETİH VERDİK. ÖYLE Kİ ALLAH, SENİN GEÇMİŞ VE GELECEK  (HER) GÜNAHINI BAĞIŞLASIN, ÜZERİNDEKİ NİMETİNİ TAMAMLASIN VE SENİ DOSDOĞRU BİR YOLA YÖNELTSİN. VE ALLAH, SANA 'ÜSTÜN VE ONURLU' BİR ZAFERLE YARDIM ETSİN. (FETİH SURESİ, 1-3)

1.

Şüphesiz, Biz sana apaçık bir fetih verdik...

Allah’ın Kuran’da indirdiği ayetlerde içinde bulunduğumuz ahir zamanda insanlara rahmet olarak gönderilen Hz. Mehdi (as)’nin şahsına ve onun hüküm süreceği döneme yönelik işaretler bulunmaktadır.

Allah Peygamberimiz (sav)’e, Müslümanlara düşmanlık yapan kişilere karşı o dönemde açık bir fetih vermiştir. Fakat Allah bu ayetlerle aynı zamanda, Ahir zamanda inanmayanlara karşı Hz. Mehdi (as)’ye büyük bir üstünlük ve galibiyet vereceğine de işaret etmektedir. (Allah en doğrusunu bilir).

Özellikle 18. yüzyıldan itibaren, Darwinizm ve onu temel alan materyalizm, komünizm, faşizm gibi dinsiz felsefe ve akımlar toplumlar arasında hızla yayılarak insanların Allah’a olan inançlarının zayıflamasına ya da tamamen yok olmasına neden olmuştur. Ancak 20. yüzyılın sonlarından itibaren Allah Mehdiyet’in gücünü tüm dünyada hissettirmeye başlamış, Darwinizmin geçersizliği her geçen gün daha da net bir şekilde gün ışığına çıkmış, böylece insanların yalan ve aldatmacalarla uyuşturulmaya çalışılan beyinleri, Allah’ın varlığı ve yaratılış gerçeği ile bir daha kararamayacak şekilde aydınlanmıştır. Evrim teorisi bilim dalı olarak tarihe karışmıştır, bu teoriyi hala savunanların olması ancak nostaljik ya da ideolojik sebeplerle açıklanabilir, ancak teorinin geçersizliğini hiçbir şekilde ortadan kaldırmaz. Nitekim akıl sahibi vicdanlı insanlar artık gerçeği görmüştür ve bu aşamadan sonra bir daha geriye dönüş olamaz.

 

2.

Öyle ki Allah, senin geçmiş ve gelecek (her) günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltsin.

Allah, Hz Mehdi (as)’yi çok zorlu bir ortama göndererek imtihan etmektedir. Dünyanın sonuna yani Kıyamete çok yakın olan bu dönemde, insanlar arasında her türlü azgınlık ve ahlaksızlık önlenemeyen bir hızla artmış, türlü sapkın inanış ve uygulamalar dünyada geçerlilik kazanmış ve en önemlisi de Darwinizm gibi mantık ve bilime aykırı bir teori geniş şekilde kabul görerek büyük kitleler arasında ateizmin benimsenmesine vesile olup dünyada genel bir karmaşa ortamının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Ancak Allah Hz Mehdi (as)’yi mükemmel bir ahlak, bilgi, hitap gücü ve hikmetle donatmış; onun Allah’a olan derin ve içli imanına, İslamı ve Allah’ın kesin varlığını insanlara anlatma yönündeki samimi çabalarına karşılık olarak Ahir zamanda Darwinist inancın temelinden yıkılmasına ve böylece insanların Allah’a ve dine yönelmelerine olanak tanımıştır. Allah’ın Hz. Mehdi (as) ve onunla birlikte olan Müslümanların üzerindeki nimetini tamamlayıp onları dosdoğru yola yöneltmesi ise, İslami değerlerin tüm dünyada geçerlilik kazanması ve Kuran ahlakının tüm yeryüzüne hakim olmasıyla mümkün olacaktır.

3.

Ve Allah, sana 'üstün ve onurlu' bir zaferle yardım etsin...

Allah’ın yukarıdaki ayetlerde dikkat çektiği başka bir nokta, elçilerine “üstün ve onurlu” bir zafer verdiğidir. Söz konusu ayet yine Mehdiyet konusuyla bağlantılı olarak yorumlandığında, Allah’ın Hz. Mehdi (as) ve onunla birlikte hareket eden, onun talebeleri olan samimi Müslümanlara büyük ve şerefli bir başarı bahşedeceği anlaşılmaktadır. Müslümanların bu galibane konumu, günümüzde kendini giderek daha net hissettirmektedir. Bu konumun mükemmeliyet noktasına ulaşması ise Hz. Mehdi (as)’ın bizzat zuhuru ve tüm Müslümanları biraraya toplayıp Türk-İslam Birliği’ni kurarak her yerde İslam ahlakının yaşanması ve yaşatılmasına vesile olmasıyla olacaktır.

Müslümanlara karşı savaşan, Allah inancına karşı var güçleriyle direnen ve bu uğurda Darwinizmi bilimsel değil ideolojik nedenlerle ayakta tutmaya çabalayan insanların içinde bulunduğu durumu tasvir edecek en doğru kelimelerden biri “zavallılık”tır. Bilimin gelişmemiş olmasından ve kitlelerin bilgisizliğinden faydalanarak Darwinizm adına türlü uydurma senaryoları ortaya atan şahıslar, bilimin tahmin edilemeyecek hızdaki gelişimi karşında hazırlıksız yakalanmışlar ve yalanlarının aniden ortaya çıkmasıyla kendilerini gülünç bir konuma düşmekten alıkoyamamışlardır. Dolayısıyla yukarıdaki ayetlerde de belirtildiği gibi, Allah hem Müslümanlara güzel bir fetih vaadederek onları ezici bir galibiyetle mükafatlandırmış ve İslamın dünya hakimiyetini onlara nasip etmiş, hem de inanmayanları aşağılatıcı ve küçük düşürücü bir yenilgiye uğratmıştır.

2010-03-14 13:28:35

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top