Üstad; Hz. Mehdi (a.s.)'ın başkumandan olması, adalet ve hakkaniyetle hükmetmesi yönündeki izahlarını Kuran'ı Kerim ayetlerini ve Peygamberimiz (s.a.v.)'in hadis-i şeriflerini temel alarak kaleme almıştır

...evet, yüzer mukaddes kahramanları yetiştiren ve binler mânevî kumandanları ümmetin başına geçiren ve Kuran’ın hakikatlerinin mayasıyla ve imanın nuruyla ve islâmiyetin şerefiyle beslenen, olgunlaşan, Peygamberimiz (s.a.v.)’in ev halkı, ELBETTE ÂHİR ZAMANDA, İSLAM DİNİNİN, KURANI KERİM’İN VE HZ. MUHAMMED’İN SÜNNETİNİN CANLANDIRILMASIYLA, İLANI İLE, HÜKÜMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİYLE, BAŞKUMANDANLARI OLAN BÜYÜK MEHDÎNİN  KUSURSUZ ADALETİNİ VE HAKKA UYGUNLUĞUNU DÜNYAYA GÖSTERMELERİ GAYET MÂKUL OLMAKLA BERABER, GAYET LÂZIM VE GEREKLİ VE SOSYAL HAYATTAKİ PRENSİPLERİN GEREĞİDİR. (Şualar, 510)

1.
ELBETTE ÂHİR ZAMANDA, İSLAM DİNİNİN, KURANI KERİM’İN VE HZ. MUHAMMED’İN SÜNNETİNİN CANLANDIRILMASIYLA, BAŞKUMANDANLARI OLAN BÜYÜK MEHDÎNİN  .....(Şualar, 510)

ALLAH'IN YARDIMI VE FETİH GELDİĞİ ZAMAN, Ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 1-3)

 

ŞÜPHESİZ, BİZ SANA APAÇIK BİR FETİH VERDİK. Öyle ki Allah, senin geçmiş ve gelecek (her) günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltsin. Ve Allah, sana 'üstün ve onurlu' bir zaferle yardım etsin. (Fetih Suresi, 1-3)

 

İbn-i Sirin'in Hz.Ali (RA) dan rivayetine göre;
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN BAYRAĞI ÜZERİNDE "BİAT ALLAH (C.C.)’EDİR" YAZILIDIR. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

 

Hz. Huzeyfe (RA) dan Merfu olarak yapılan rivayete göre;
İnsanlar Rükn'ün yanında Hz. Mehdi (a.s.)'ye biat edecekler. ALLAH (C.C.), ONUN ELİYLE DİNİ GÜÇLENDİRECEK, ONA FETİHLER İHSAN EDECEK ve yeryüzünde La ilahe illallah (c.c.) demeyen kimse kalmayacaktır. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

 

Uzak yerlerdeki talebeleri Hz. Mehdi (a.s.)'ye biat edecek. Zulümü ve zalimleri fikren etkisiz hale getirecek, ülkeler düzelecek, CENAB-I HAK KENDİSİNE İSTANBUL'U (MANEN) FETHETTİRECEKTİR."  Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal

 

“… HZ. MEHDİ (A.S.) VE TALEBELERİ … (ROMA’YI) TESBİH VE TEKBİRLE FETH EDECEKLERDİR… O şehrin (VATİKAN’IN) surları bir bir yıkılacaktır...” (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, sf. 204)

 

Ebu Basir şöyle diyor: İmam Cafer Sadık (a.s)’a “Ey Resulullah’ın evladı! Siz Ehl-i Beyt’İn Kâimi kimdir?” diye sorduğumda şöyle cevap verdi: ... HZ. MEHDİ (a.s.) DÜNYAYI FETHEDECEK, İsa b. Meryem (a.s) nazil olarak onun arkasında namaz kılacaktır. O ZAMAN YERYÜZÜ ALLAH’IN NURUYLA AYDINLANACAK, ALLAH’TAN  BAŞKASINA İBADET EDİLEN HER YER, ALLAH’A İBADET EDİLEN YERLER HALİNE GELECEK; MÜŞRİKLER İSTEMESE DE, DİN O GÜN SADECE ALLAH’IN DİNİ OLACAKTIR.” (Bihar-ul Envar, c. 51, s. 146)

 

Resullah (SAV) şöyle buyurmuştur:
"EHLİ BEYTİMDEN BİR ADAM (HZ. MEHDİ (A.S.)), (DÜNYAYA) SAHİP OLUNCAYA KADAR kıyamet kopmaz. O (HZ. MEHDİ (A.S.)), İSTANBUL'U VE CEBEL'İ (dağı- İstanbul’un 7 Tepe’sini) (MANEN) FETHEDECEKTİR" Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-MuntazarUkayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal

 

Hz. Peygamber (sav) Hz. Ali’ye (a.s) şöyle buyurdu: “İlkleri sen ve SONLARI İSE ALLAH’IN TÜM DÜNYAYI FETHETMEYİ KENDİSİNE NASİP KILACAĞI HZ. MEHDİ (A.S.)’DİR.” (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 378)

 

HZ. MEHDİ (A.S.) DÜNYANIN DOĞU VE BATISINI FETHEDİP İSLAM'I (İslam ahlakını) DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA EGEMEN KILACAKTIR... Allah Teala insanlara öyle bir güç verecek ki, herkes olduğu yerde onun sözlerini duyacak ve HZ. MEHDİ (A.S.) İSLAM'A HAYAT VERECEKTİR... (Bihar'ul-Envar, c. 52, s. 279 ve c. 53, s. 12 İkmal'ud- Din, c. 2, s. 367)

 

"Acele edenler helâk olur, (zuhur) (Hz. Mehdi (a.s.)'nin ortaya çıkışı) yakındır diyenler kurtulur, kalenin hisarları gibi yerde sabittir, HÜZÜNDEN SONRA MÜTHİŞ BİR FETİH GELECEKTİR. " (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 229)

2.

BAŞKUMANDANLARI OLAN BÜYÜK MEHDÎNİN KUSURSUZ ADALETİNİ VE HAKKA UYGUNLUĞUNU DÜNYAYA GÖSTERMELERİ GAYET MÂKUL OLMAKLA BERABER, GAYET LÂZIM VE GEREKLİ VE SOSYAL HAYATTAKİ PRENSİPLERİN GEREĞİDİR. (Şualar, 510)

 

Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah benim Ehl-i Beyt'imden bir zatı gönderecek yeryüzü zulümle dolduğu gibi, O YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURACAK. (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

 

Hz. Mehdi bendendir, yeryüzü zulüm ve işkence ile dolduğu gibi, ONU DOĞRULUK VE ADALETLE DOLDURUR.  (Süneni-i Ebu Davud, 5/93)

 

YERYÜZÜ ZULÜM VE İŞKENCE YERİNE ADALETLE DOLACAKTIR. (HZ. MEHDİ) HER ŞEYİ HAK VE ADALET ÖLÇÜLERİYLE EŞİT BİR HALDE DAĞITACAKTIR. Böylece yer ve gök sakinleri ondan razı oldukları gibi, havadaki kuşlar, ormandaki yırtıcı hayvanlar, denizdeki balıklar bile memnunluk duyacaklardır. (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s. 1699, s. 175)

 

Hişam bin Salim der ki: İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:
“Hz. Mehdi’nin zuhuruna kadar halkın her sınıfı halka hüküm sürecek. Öyle ki artık hiç kimse “eğer biz hükümet etseydik adaleti uygulardık” diyemeyecek. DAHA SONRA KAİM (HZ. MEHDİ) ALEYHİSSELAM HAKK VE ADALET İLE KIYAM EDECEK.” (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 322)

 

İshak bin Galip den: İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam Hz. Mehdi'nin hal ve vasıflarını anlatan bir hutbesinde şöyle buyuruyordu: GENİŞ NURU, YAYGIN ŞİFASI İLE AÇIK, HAK VE AŞİKAR BİR BEYANLA ADALETİ UYGULAR. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 267)

 

Dünya hayatının bir günü kalsa Allah-u Teala o günü uzatır, benim Ehli Beyt'imden bir kimse gönderir. Onun ismi benim ismim gibidir. Babasının ismi babamın ismi gibidir.  ZULÜM VE KÖTÜLÜKLE DOLMUŞ DÜNYAYI, ADALET VE DÜRÜSTLÜKLE DOLDURACAKTIR. (Büyük Fitne Mesih Deccal, Saim Güngör, Pamuk Yayınları, s. 80) (Ebu Davud ve Tırmizi / Büyük Hadis Külliyatı, Rudani, 5.cilt, s. 365)

 

HZ. MEHDİ'NİN (a.s.) ADALETİ ÖYLE OLACAKTIR Kİ, HİÇ KİMSEYE, HİÇBİR ŞEYDE, HİÇBİR ŞEKİLDE HAKSIZLIK EDİLMEYECEKTİR. (Kafi, c. 4, s. 427)


2010-10-15 10:54:24

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top