TÜBİTAK olayının iç yüzü ve Darwinist çevrelerde yaşanan zavallı paniğin anlamı

Sayın Adnan Oktar uzun yıllardır gerek kitaplarında gerekse röportajlarında dünyanın Darwinist-materyalist bir fikir diktatörlüğünün hakimiyeti altında olduğunu, dünya ülkelerinin %95’inde bu pagan dinin insanlara resmi bir ideoloji olarak dayatıldığını önemle vurgulamaktadır.
 
Geçtiğimiz ay içerisinde yaşanan iki olay, Sayın Adnan Oktar’ın açıklamalarının ve yıllardır Darwinizm’e karşı sürdürdüğü bu fikri mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir.
 
Vatikan’da düzenlenen Evrim Konferansı’na Yaratılış Gerçeğini anlatmak üzere katılan Beyin Cerrahı Sayın Oktar Babuna’nın antidemokratik yöntemlerle konuşma hakkının elinden alınması ve TÜBİTAK’ın dergisinde kapaktaki Darwin konusunun değiştirilmesi sonucunda yaşanan Darwinist panik, Darwinizm’in son çırpınışlarının sembolik birer örneği olmuştur.
 
Tek bir proteinin dahi tesadüfen oluşmasının mümkün olmadığını, bugüne kadar ara form diye sunulan fosillerin hemen hepsinin ya sahte ya da soyu tükenmiş canlılara ait olduğunu, elde edilen 100 milyondan fazla fosilin ise tamamının evrim olmadığını gösterdiğini aslında Darwinistlerin kendileri de çok iyi bilmektedir. Böyle bir dönemde, Darwinist dünya mafyasının da sonu gelmiştir. Darwinistlere ve materyalistlere düşen, artık Darwinizm'in cenazesini kaldırmak ve 150 yıldır yürütülen dikta rejimi nedeniyle tüm dünya halklarından özür dilemektir.
 
3 Mart 2009 günü Vatikan tarafından düzenlenen “Evrim Konferansı”na katılan Beyin Cerrahı Sayın Oktar Babuna’ya karşı, koyu Darwinist bilim adamlarınca sergilenen antidemokratik tepki, bu kişilerin kendi pagan dinlerine uymayan kimselere karşı ne denli tahammülsüz olduklarını, en önemlisi de Yaratılış Gerçeği karşısındaki çaresizliklerini gözler önüne seren önemli bir örnektir.
 
Geçtiğimiz ay bu konudaki bir diğer örnek ise ülkemizde yaşanmıştır. 9 Mart sabahı Türk basınının bazı kesimlerinde adeta “3. Dünya Savaşı” başlıyormuş gibi bir panik havası estirilmesine sebep olan olaylar zinciri, “TÜBİTAK’ın yayın organı olan bir derginin” kapağındaki Darwin resminin değiştirilmesi ile başlamıştır. Dergilerde kapak, gazetelerde de manşet değişimlerinin son ana kadar birçok kez yaşanabildiğini çok iyi bilen bu çevreler, toplum içerisinde yanlış bir kanaat oluşturabilmek için koro halinde “Darwinizm’e inanmayan çağdaş değildir” yalanına dayanan bir kampanya başlatmışlardır.
 
Her iki örnek de göstermektedir ki son 30 yıldır Sayın Adnan Oktar tarafından Darwinizm’e karşı yapılan büyük ilmi mücadele bu ideolojinin tüm sahtekarlıklarını deşifre etmiş ve Darwinizm, tarihinin en büyük yenilgisini almıştır.
 
Avrupa’daki materyalist ve Darwinistler bu büyük yenilginin şokuyla hareket etmekte, kendilerince Vatikan’a Darwinizm yanlısı açıklamalar yaptırarak ve Vatikan topraklarında evrimi savunan konferanslar düzenlettirerek;
 
Ülkemizdeki az sayıdaki materyalist-Darwinistler ise bir kapak değişimi neticesinde yaşadıkları zavallı paniği gerek köşe yazılarında gerekse televizyon programlarında dile getirerek; insanları “Evrime inanmazsanız çağdaş değilsiniz” sahtekarlıklarıyla kandırabileceklerini zannetmekte ve kendilerince Darwinizm’i yeniden diriltebileceklerini ummaktadırlar.
 
Halbuki Darwinizm ölmüştür ve hiçbir girişimin bu ölüyü diriltmesi mümkün değildir.
 
Vatikan’ın Unuttuğu Önemli Gerçek
 
Yüce Allah, samimi iman edenleri, Allah adına bir çaba içinde olanları mutlaka koruyacak, onları mutlaka galip kılacaktır. Bir batıl ideolojinin baskısıyla bunu unutan Vatikan, mutlaka bu durumu düzeltmeli, Allah’tan başka hiçbir gücün yarar ve zarar sağlayamayacağını unutmamalı ve Darwinizm’e karşı tavır alarak Allah inancının savunuculuğunu yapmalıdır.
 
VATİKAN’A CEVAPLAR
 
Hıristiyanlığın Sembolü Olan Vatikan, Darwinist Diktatörlüğe Resmen Teslim Olmuştur
 
Yüce Allah’ı yüceltmesi, O’nun yarattığı güzellikleri insanlara tanıtması, Allah’ın üstün yaratıcı gücünü insanlara göstererek Rabbimiz’i Bir ve Tek olarak anıp coşkuyla insanlara ulaştırması gerekirken, VATİKAN, şu anda dünyayı dinsizliğe ve zulüm sistemine götüren DARWINİZM’İN PROPAGANDASINI YAPMAKTADIR.
Vatikan, tüm dünyayı zorbalık ve tehdit ile etkisi altına almış olan DARWINİST DİKTATÖRLÜĞÜN TEHDİTLERİNE KARŞI MAĞLUP OLMUŞTUR.
 
 

 
Vatikan’ın Darwinist propagandaya ev sahipliği yapması büyük bir utanç vesilesidir. Vatikan, yalnızca Darwinist propagandanın en ünlü temsilcilerini konuklamakla ve onların fikirlerini desteklemekle kalmamış, bilimsel konferans adı altında gerçekleştirdiği etkinlik esnasında Yaratılışı savunanların KONUŞTURULMAMASINA da önayak olmuştur. Vatikan’da gerçekleştirilmiş olan ve açık ve aleni şekilde ateizm propagandasının yapıldığı evrim konferansında, YARATILIŞ GERÇEĞİNİ SAVUNANLARIN KONFERANSA İŞTİRAKİ ENGELLENMİŞ, konferans sırasında soru sormak isteyen YARATILIŞ SAVUNUCULARININ ÖNLERİNDEKİ MİKROFON ÇEKİLİP ALINMIŞ, bununla da kalmayıp bu kişiler SALONDAN ÇIKMAYA ZORLANMIŞLARDIR. Bu bilimsellikten uzak, ilkel, hatta despot davranışların tek sebebi, Darwinistlerin “tek bir tane ara fosil deliliniz var mı?” sorusuna bile tahammül edememeleri, bu soruya verebilecek cevap bulamamaları ve KESİN OLARAK YENİLMİŞ OLMALARIDIR. Darwinistler, şiddetli yenilginin etkisiyle çözümü anti-medeni davranışlara başvurmakta bulmuş; bilimsel delillerle değil; mikrofonu söküp götürmekle, karşıt fikirdekileri salondan atmaya çalışmakla galibiyet elde edeceklerini düşünmüşlerdir. Ancak Reuters’in haberine göre “sansür, anti-demokratik ve anti-akademik davranışlar havada uçuşmuş”, Vatikan açıkça, Allah inancının karşısında Darwinizm’in savunuculuğunu yapmıştır.
 
Vatikan, böylesine büyük bir Darwinist propagandaya ev sahipliği yapmakla büyük bir hataya düşmüştür. Çünkü böyle yaparak;
 
Masonların, ateistlerin, dünyayı dinsizliğe ve zulme götürmeye çalışan odakların tehditlerinden korkarak; hakkı savunmak yerine, hakkın karşısında yer alan sapkın bir dinin savunuculuğunu yapmıştır.
 
 Batıla dayanarak hareket eden bu odakların güçlü olduğu yanılgısına düşmüştür. Oysa onların Allah’ın sonsuz Kudreti karşısında hiçbir güçlerinin olamayacağını, baştan yenilgiye uğramış bir dava ile ortaya çıkmış oldukları gerçeğini değerlendirememiştir.
 Samimi dindarların kendisine olan güvenini sarsmıştır.
 
Artık tüm dünya, kendilerine Yaratılış Atlası ile sunulan delillerle evrimin bir yalan olduğunu bilmektedir. Vatikan evrimin Hıristiyanlık ile çelişmediği iddiasıyla ortaya çıkarak, dahası kendi evinde Yaratılış savunucularının Darwinist diktatörlük tarafından susturulmasına seyirci kalarak, tüm Hıristiyanlık aleminin tepkisini çekmiştir.
 
Darwinistler, Hıristiyan alemine yönelik bu çirkin planlarıyla başarıya ulaşacaklarını zannetmektedirler. Oysa bu yönde yaptıkları her türlü aleyhte faaliyet her zaman insanların daha fazla Allah’a yönelmelerine ve daha fazla Allah’a sarılmalarına sebep olmuştur. Nitekim şu anda tüm dünya çapında Vatikan’a yönelik tepkilerden de bu gidişat anlaşılmaktadır. Darwinistler ve dünya çapında Darwinizm’in ve ateizmin savunuculuğunu üstlenenler KESİN OLARAK YENİLMİŞLERDİR. Bu yenilginin alametlerini, Allah’ın izniyle önümüzdeki günlerde çok daha güçlü biçimde göreceklerdir.
 
 

 
TÜRK BASININDAN NAZI KESİMLERE CEVAPLAR:
 
“Bilim = Darwinizm Yalanı” Artık Talep Görmüyor
 
Darwin, bundan 150 yıl önce hiçbir bilimsel temeli olmayan bir teori ortaya    atmıştır. Ve ardından Türlerin Kökeni kitabında, hayali ara formların yokluğu karşısında teorisinin çöküşe uğrayacağını açıkça itiraf etmiştir. Darwin’in bu itirafı şu şekildedir:
 
“Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz... Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır.” 1
 
İşte Darwin’in bu öngörüsü gerçekleşmiş, hayali ara fosiller gerçekten de bulunamamıştır. Bulunması imkansızdır çünkü canlılar arasında böyle bir ara geçiş yaşanmamış, canlılar evrimleşmemişlerdir. Bilimin gösterdiği bu gerçek, şu anda 21. yüzyılda Darwin’in teorisini yerle bir etmiştir.
 
 
AYDIN TÜRK HALKININ GERÇEKLER KARŞISINDAKİ HASSASİYETİ VE İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜ
 
Şu anda yeryüzünün neredeyse tamamı kazılmış durumdadır. Ve 100 milyondan fazla fosil bulunmuştur. Bu fosillerin BİR TANESİ BİLE ARA FOSİL DEĞİLDİR. Fosillerin tümü, milyonlarca yıl öncesine ait MÜKEMMEL KOMPLEKS CANLILARA AİTTİR ve bunların büyük bir kısmı günümüzde yaşayan canlıların aynısı olan YAŞAYAN FOSİLLERDİR. Yani yer altından çıkarılmış olan 100 milyon fosilin tamamı YARATILIŞ GERÇEĞİNİ İSPAT ETMEKTEDİR.
 
Bu gerçeği ilk gören Türk halkı olmuştur. Çünkü halkımız, bu fosilleri bizzat sergilerde gezip incelemiş, elleriyle onlara dokunmuş, onları büyüteç altında analiz etmiştir. İlkokul çocukları bile bu sergilere akın etmiş, fosillerin vermiş olduğu mesajı hemen anlamışlardır: CANLILAR DEĞİŞMEMİŞLERDİR. Milyonlarca yıl önce nasılsalar, bugün de aynıdırlar. Ve bu gerçek Darwin’in, teorisini yıkacağını öngördüğü en kesin bilimsel kanıtla, yani fosillerle ortaya çıkmıştır. Darwinistlerin yıllardır saklamaya çalıştıkları 100 milyon fosilin deşifre edilmesiyle, dikkat edilirse bütün Darwinistler sus pus olmuşlardır.
 
 

 
Ardından Yaratılış Atlası’nın tüm dünyaya yayılması ve yurtdışında yapılan fosil sergileri sonucunda dünya da bu gerçeğin farkına varmıştır. Tüm ülkelerde insanlar böyle bir aldatmaca ile yıllardır nasıl aldatılmış olduklarını şaşkınlıkla anlamışlardır.
 
Şu anda Türkiye’de evrime inanmayanların oranı %95’dir. Bu, Türk milletinin gerçek bilimsel delilleri görüyor olması; aynı zamanda sağduyulu, akıllı ve son derece açık görüşlü bir millet olmasındandır. Bu nedenledir ki Türk milleti, bilimsel delilleri görmelerinin hemen ardından evrim teorisinin bir yalan olduğunu anlamıştır. Darwinizm’in dünyadaki tüm belaların kaynağı olduğunu, Allah inancına karşı geliştirilmiş sapkın bir ideoloji olduğunu, yıllarca sahtekarlıkla ayakta tutulmaya çalışıldığını hemen görmüşlerdir. NECİP TÜRK MİLLETİ ARTIK KANDIRILAMAMAKTADIR. Bu milletimiz adına bir iftihar vesilesidir. Bu durum, Türk basınından ve bilim dünyasından bazı kişilerin iddia ettiği şekilde necip milletimizin geri kalmışlığının değil, bilakis aklının, ileri görüşlülüğünün, bilime ve ilime açık ve vicdanlı oluşunun göstergesidir.
 
Bu aynı zamanda medeni bir ülkenin göstergesi olan fikir özgürlüğünün de bir alametidir. Şu anda Avrupa’da öğrenciler, Darwinist diktatörlüğün çirkin oyunları sonucunda, -tüm itirazlarına rağmen- bir safsata olduğu halde okullarda evrim eğitimi almak zorundayken, sağduyulu Türk milleti çocuklarının evrim yalanı ile aldatılmasına izin vermemiştir. Dünyada bu anlamda en aydın millet, Türk milletidir.
 
VATİKAN’DAKİ ANTİDEMOKRATİK KONFERANSA DÜNYADAN TEPKİLER
 
Reuters internet sayfalarında yayınlanan aşağıdaki makalede Vatikan tarafından desteklenen ve Pontifical Georgian Üniversitesi’nde düzenlenen konferanstaki antidemokratik uygulamadan şöyle bahsedildi:
 
“Vatikan’ın sponsorluğundaki evrim ile ilgili yüksek güçlü akademik konferansın başlangıcı fosilleşmişti.
 
Biyolojik Evrim, Gerçekler ve Teoriler adı verilen üçüncü STOQ uluslarası konferansı Salı günü Pontifical Gregorian Üniversitesi’nde Vatikan’ın Papalık Kültür Konseyi idaresi altında başladı.
 
Charles Darwin’in doğumunun 200. yılını vurgulamak için, Notre Dame Üniversitesi’yle birlikte organize edilen konferans kınama suçlamalarının ve demokratik ve akademik olmayan davranışların başlamasıyla biraz zor ilerledi.
 
Birinci bölümün sonunda, ünlü Türk anti-Darwinist Harun Yahya’nın arkadaşlarından olan Türk doktor Oktar Babuna bir soru sorma talebinde bulundu. Evrime karşı İslami yaratılışçılık kampanyasının taraftarı olan Babuna, evrim teorisine destek olmak için türler arasında ara geçiş formu olmadığına dair görüşlerini anlattı.
 
Babuna konuşmaya başladıktan sonra kürsüdeki iki profesör Irvine’deki California Üniversitesi’nden Francisco J. Ayala ve New York Devlet Üniversitesi’nden Douglas Futuyma fark edilir şekilde rahatsız oldu. Salondan birinin, “mikrofonu kapatın” dediği duyuldu ve birkaç saniye sonra organizatörlerden iki kişi Babuna’ya yaklaştı. Bir tanesi mikrofonu aniden Babuna’dan uzaklaştırdı, diğeri ise yerine geri oturmasını istedi.
 
 
Daha sonra Babuna Reuters’e, “Yerime geri oturduktan sonra birisi ‘yalnızca evrimciler soru sorabilir’ şeklinde açıklama yaptı. Bu çok anti demokratik ve hiç akademik değil. Eğer bu bilimsel bir toplantıysa ... eğer bilimsel sorular soruyorsanız, bunlar da bilimsel olarak cevaplandırılmalıdır, bunu herkes kabul eder ... eğer insanları susmaya zorlarsanız ve hiç soru sormalarına izin vermezseniz ... o zaman bu bilimsel bir teori değil, bir ideolojidir.” Tartışma Babuna’nın arkadaşı Dr. Cihat Gündoğdu tarafından filme alındı ve Harun Yahya’nın websitesine kondu.
 
Her ikisi de Harun Yahya’nın süper cezbedici görünümlü mega kitabı Yaratılış Atlası’nın İngilizcesi ve İtalyancasını ellerine alarak konferansa katıldı. İslami Yaratılış hakkında, taraftarları ve muhalifleri hakkında birçok blog yapmıştık. Bunların bazılarını aşağıya listeledik. Fakat siz tartışma hakkında ne düşünüyorsunuz ve daha da önemlisi, Gregorian Üniversitesi’ndeki resmi yetkililer bilimsel bir konferansta Babuna’dan mikrofonu almak konusunda haklı mıydı değil miydi?” 2
 
Çaresizlik Bir Darwiniste Neler Yaptırabilir?
 
TÜBİTAK’ın yayın organında yaşanan kapak değişimi sonucunda Türk basınının malum bazı kesimlerinde, “Darwinizm’in ölmüş olduğunu” fark etmiş olmanın zavallı paniği net bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Darwin’in kendisi bile ortaya attığı bilim dışı teoriye inanmazken, bazı çevrelerin Darwinizm’i bilimin tek gerçeğiymiş gibi göstermeye çalışmaları bu çevrelerde ideolojik bazı kaygıların yaşandığını açıkça ortaya koymaktadır.
 
“Darwinizm’e inancın medeniyetin bir göstergesi olduğu” safsatasını savunan bu kişilerin yazdıkları yazılardan ve yaptıkları televizyon programlarından dünyadaki gelişmelerden de habersiz oldukları açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Şöyle ki, dünyanın en medeni ülkelerinden biri olan Amerika’da şu anda lise eğitimi almış kişiler arasında “Canlıları Allah Yarattı” diyenlerin oranı %79’dur.3 Darwin’in anavatanı İngiltere’de ise bu oran %75’tir.4 Bu sonuçlar karşısında, ateist Richard Dawkins de kendi halkını geri kalmışlıkla itham etmiştir. Ancak herkes çok iyi bilmektedir ki refah ve eğitim seviyesi oldukça yüksek olan İngiliz halkı için “geri kalmış millet” yakıştırması yapılması oldukça zordur.
 
Darwin Avrupa’ya bir aydınlanma çağı getirmemiş, tam aksine tarihteki en korkunç savaşları, katliamları, faşizmi, komünizmi, kitle imhalarını, soykırımı, dehşet, korku ve terörü getirmiştir. İnsanlar, Darwin’in sapkın teorisinin bir sonucu olarak tarihin en karanlık dönemlerini yaşamışlardır. Bilimsel gelişmeler bile çarpıtılmış, sapkın evrim teorisine uyarlanmaya çalışılmıştır. İnsanlar Darwinizm sebebiyle, adı aydınlanma çağı olan sahte bir dönemde, tümüyle karanlığa gömülmüşlerdir. Şu anda insanlar, dehşetli bir aldanıştan uyanmışlardır.
 
SONUÇ:
 
YENİLGİNİN ADI DARWIN
 
Gözleri körelmiş bazı çevrelerin “deha zannettiği” Darwin, şu anda utançla anılmaktadır. İlkokul çocukları bile Darwin’e ve teorisine gülmekte, Darwinist eğitmenlerine karşı açık delillerle karşı koymaktadırlar. Ülkeler, 150 yıldır aldatılmışlığın şokunu yaşamakta ve akın akın bu sapkın teoriyi reddetmektedirler. Her bir bilimsel delil, tarihin en büyük sahtekarlığı olan Darwinizm’i yıkmıştır. Demagoji, artık bu sahte teorinin dirilmesine yetmemektedir.
 
Bu Allah’ın takdir ettiği bir kaderdir. Her varlık gibi Darwin’i de yaratan Allah’tır. Yüce Allah inanan kullarına vadetmiştir. Batıl, sahte ve uydurma olan her şey, mutlaka Hak olan karşısında yenilgiye uğrayacaktır. İman edenler, Allah’ın yarattığı kaderi izlemişler ve bunun olacağı zamanı beklemişlerdir. Ve şu anda, Yüce Rabbimiz’in vaadi gerçekleşmiş, bu batıl ve sahte din, anlı şanlı bir yenilgiye uğramıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah bir ayetinde şöyle bildirir:
 
“Yoksa onlar: "Allah'a karşı yalan düzüp-uydurdu"mu diyorlar? Oysa eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler. Allah, batılı yok edip-ortadan kaldırır ve Kendi kelimeleriyle hakkı hak olarak pekiştirir (gerçekleştirir). Çünkü O, sinelerin özünde olanı bilendir.” (Şura Suresi, 24)
 
1 Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280
2 http://blogs.reuters.com/faithworld/2009/03/04/anti-darwin-speaker-gagged-at-vatican-evolution-conference/
3 http://wwrn.org/article.php?idd=30275
4 Guardian, 2 Şubat 2009, Riazat Butt, "İngilizlerin sadece %25'i Darwin'in evrim teorisine inanıyor”
 
SAYIN ADNAN OKTAR’IN KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI
 
SUNUCU: Sevgili hocam az önce söylediniz. “Harun Yahya’lar istemiyoruz” diye pankart açtılar. Onu bir izleyicimiz dile getirmiş. Sorusunda : “Bugün Tübitak önünde şöyle bir pankart açtılar. “Tübitak’ta Harun Yahya’lar istemiyoruz.” Demek bu konuda ilk siz akla geliyorsunuz. Evrim konusunda sizden korkuyorlar hocam. Ne söyleyeceksiniz bu konuda?” demiş.
 
ADNAN OKTAR: Evvel Allah. Seyyid Battal Gazi gibi. Olayın tek müsebbibi olarak beni gösteriyorlar. Tabi bu beni mest etti. Eğer bir tane bırakırsam Darwinist, gelsinler bana ne söylüyorlarsa söylesinler. O keratalarla tek tek gidip konuşacağım, hepsini ikna edeceğiz, inşaAllah kitap vereceğiz, CD vereceğiz, anlatacağız. Dışarıdan onları yönlendirenler, masonlar, ateist Siyonistler, biraz aklıevveller, işte cahil cühela kim varsa istedikleri kadar uğraşsınlar. Hiçbir şekilde bu çocuklara güç yetiremeyecekler. Bilinçaltlarında hepsi inanıyordur kerataların. Zaten ellerine tutuşturulmuş, herhalde matbaada basılmış anladığım kadarıyla çünkü hepsi birbirinin aynı yazılar. Bunun çözümü yoktur. Yani bir kere güneş doğmuştur, bütün insanlar güneşi gördü. İstedikleri kadar yerlere atlasınlar, bu gerçek bütün milletimizce artık kabul edildi. Milletimiz tesadüfe inanacak kadar saf değil, bizim milletimiz çok zeki ve bayağı akıllıdır. Yani tahminlerinin üzerinde akıllıdır. Yani şehirler kuran, dünyaya medeniyetler kuran, arabalar yapan, evler yapan varlıklar tesadüfen olmaz. Çamurdan tesadüfen bu varlıklar oluşmaz. Tesadüf hiçbir şey yapamaz. Bakın herhangi bir kromozoma girsinler, bir kromozoma baksınlar. Kromozom bir alem, bir şehirdir. Yani bir kütüphane dolusu bilgi vardır bir kromozomun içinde. Ve kusursuz yazılmıştır. Yani nasıl kütüphanede kitaplar gayet düzgün yazılıyorlar, bu kromozomlar da öyle kusursuz yazılmış kitaplardan oluşuyor. Bu nasıl tesadüf olsun. Atomlar tek tek, düzgün sıralanıyor. Mesela 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 şeklinde sıralanıyor. Ve milyonlara kadar bu böyle düzgün gidiyor. Bu nasıl tesadüf olsun. Yani bunu 6 yaşında çocuğa söyleseniz inanmaz. Hadi diyelim matematiğe kafası basmıyor diyelim, fosiller ortada. Artık kebapçılarda, lokantalarda, her yerde sergiliyoruz, görüyorlar, elleriyle tutuyorlar. İyice yaklaştırsın şöyle bir 30 cm yanına yaklaştırsın, baksın. Hiçbir şekilde değişikliğe uğramamış. Ve bunlardan yüz milyonun üstünde fosil var. Ve tek bir tane ara fosil yok. Yani artık çocuk olsa bunu anlar. Ama biz anlamayanlara da ısrarla bunu anlatacağız. İstedikleri kadar keratalar pankartlarla gezsinler.
(Adnan Oktar'ın Kaçkar TV'deki 12 Mart 2009 Tarihli Canlı Röportajından)
 
“Bu utanç verici teoriyi ben bunların üzerinden kaldıracağım inşaAllah. İzah ede ede anlatacağım. Ayrıca ben bunlara Darwinizm’i anlatmayın demiyorum çocukların eğlencesi zaten, yani çocukların eğlencesi kalkar okullarda eğer Darwinizm’i kaldırırlarsa. O dersler çocukların zaten espri ve şamata yaptıkları dersler olmuş oluyor. Çünkü adam çıkıyor mesela hocaları diyor ki: Darwin tesadüfler sonucu bütün canlıların olduğunu söyledi ve bu doğrudur diyor. Çocuklar da diyor ki: Hocam bunun aksini ispat eden yüz milyon fosil var diyorlar. Buna ne diyorsunuz diyorlar. Hocası donup kalıyor. Mesela Dawkins’e de öyle bir soru soruyorlar. Adam dakikalarca havaya bakıyor. Böyle donmuş kalıyor. Bunlar espri unsuru yani insanlar güler buna. Dünyanın en saçma en garip teorisi, zaten bu fosil teoridir yani fosileşmiş bir teori.”
(Adnan Oktar'ın Kaçkar TV'deki 12 Mart 2009 Tarihli Canlı Röportajından)
 
“Vatikan’da eskiden beri bir mason hakimiyeti olduğu iddia ediliyor. Hatta mafya etkinliğinin yüksek olduğu da eskiden beri anlatılırdı. Ama bu sefer hakikaten, bu delili de insan gördükten sonra çok güçlü bir yapılanma olduğunu, oranın adeta bir mason locasına çevrildiğini görmüş olduk. Ve hakikaten Papa’yı da ekarte edecek, Papa’yı da etkisiz hale getirecek bir sistemin orada çalıştığını gördük. Belki de tehdit ediyorlar Papa’yı. Darwinist diktatörlüğün ne kadar gözü dönmüş olduğunu herkes bilir. Belki de daha da başka olaylar dönüyor orada. Fakat yaptıkları şov insanlara yalnızca ibret oluyor. Yani şimdi gittiler orada mesela o arkadaşımızı orada konuşturmadılar. Tek yanlı orada kendileri Darwinizm’i anlattılar ama halk da bu paniği, onlarda oluşan korkuyu merak edip araştırıyor. Bir insan gerçeği, doğruyu biliyorsa niye panik olsun? Niye tedirgin olsun? Mesela orada o şahıs konuşurken -Darwinistlerin ileri gelenlerinden biri o konuşan-, bizim arkadaşımız “Ben” demiş “Harun Yahya’yı temsilen buraya geldim. Harun Yahya’nın talebesiyim” gibi bir konuşma olmuş. Arkadaşlarımızın oradaki bizzat tespiti adamların rengi, benzi kül gibi olmuş. Çünkü artık yalan safsata nasıl gitsin orada. Belli ki soracak “Bir tane ara fosil var mı?” diyecek. Nitekim sormuş. Yok. Ondan sonra oradan serçe gibi uçtu. Kaçtı kürsüden. Ne konuşsun?
 
...Böyle olmaz. İşin doğrusu vardır. Bize o 100 milyon fosili açıklayacaklar. Tek bir ara fosil olmamasını açıklayacaklar. Bir proteinin tesadüfen olmasının imkansız olduğunu açıklayacaklar. Açıklayamayacaklarına göre konu da bitmiştir.”
(Adnan Oktar'ın Kral Karadeniz TV’deki 13 Mart 2009 Tarihli Canlı Röportajından)

2009-04-26 14:00:02

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."