Çöllerin Mucize Canlısı Develer Bilime İlham Kaynağı Oluyor

  • Develerin burnu çöllerin ağaçlanmasına nasıl ilham kaynağı olmuştur?
  • Deve kanının tıp alanındaki kullanımı nedir?
  • Develerin sindirim sistemi nasıl kusursuz bir düzene sahiptir?
  • Bu canlılar, zorlu çöl şartlarında yavrularını nasıl beslerler?
  • Develerle ilgili olarak bildirilen Kuran mucizesi nedir?

Arapça‘da deve yani إبل = ibil, güzelleştiren, güzellik veren anlamına gelmektedir. Vücudundaki her bir ayrıntı, bir yaradılış mucizesi olan deveyi, Yüce Allah gerçekten de kelime anlamı gibi insanlara güzellikler vermesi ve onun hizmetinde olması için yaratmıştır.

Yüce Allah’ın Kuran’da “Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı?...” (Gaşiye Suresi, 17) ayetiyle dikkat çektiği deve, Rabbimiz’in mükemmel yaratma sanatını gözler önüne seren mucizevi özelliklere sahiptir.

www.biyomimetik.imanisiteler.com

Develerin Burnu Afrika’nın En Büyük Enerji Projesine İlham Oldu

Develerin yaşadığı kavurucu sıcaklıktaki çöllerde, ısı yüksek olmasına rağmen buharlaşacak su olmadığından nem oranı oldukça azdır. Nem oranının bu kadar düşük olduğu bir ortamda, devenin nefes alırken havadaki nemi kaybetmemesi gerekir. Bunun için de, Yüce Allah develerin burnunu büyük, kıvrımlı ve süngerimsi bir dokuyla kaplı olarak yaratmıştır. Bu kusursuz burun yapısı sayesinde develer, havada bulunan nemin %66‘sını tutabilirler. Böylelikle, nefes aldığında 40°C’den fazla olan ısıyı, 20°C civarına düşürerek akciğerlere elverişli hale getirirler. Her yönü ile mucizevi özelliklere sahip olan bu çöl hayvanı, Yüce Allah’ın yarattığı sistem vesilesiyle havadaki sıcaklığı hesaplayarak soluyacağı havayı soğutmaktadır.

İşte, develerin burnundaki bu sistemden esinlenen bilim adamları da devedeki bu sistem keşfedilmeden önce hayal bile edilemeyecek bir proje üzerinde çalışmakta, çölde bir orman üretmeyi ve Sahra’yı devasa bir enerji istasyonuna çevirmeyi planlamaktadırlar. Projeye göre; çölün %1’inden biraz daha fazla alanda üretilecek enerji, bütün dünyadaki enerji santrallerinin ürettiği enerji miktarına eşit olacaktır. Tasarlanan sistemde çölün çevresindeki okyanus ve denizlerden alınan su, tuzdan arındırılıp, aynalar kullanılarak elde edilen güneş enerjisi sayesinde, pompa ve borular ile çöle getirilecek ve su, devenin burnundan ilham alınan bir sistem ile bitki köklerine ulaştırılacaktır. Stratejik olarak yerleştirilen çitler ise serayı serin tutarak bitkilerin büyümesi için ideal sıcaklığı oluşturacaktır. Bu sayede buharlaşmanın ve sızıntının neden olduğu su kaybı en aza indirilecek ve çölün bazı alanları 8°C’ye kadar soğutulabilecektir. Görüldüğü gibi develerin burnundaki mükemmel yapıdan esinlenen bilim adamları Yüce Allah’ın üstün yaratma sanatını örnek almışlardır. Ayette bu gerçek şöyle bildirilir:

“Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne Yücedir.” (Araf Suresi, 54)

Develer 10 Dakikada 130 Litre Su İçebilmelerine Rağmen Hayati Fonksiyonlarını Nasıl Kaybetmezler?

İnanılmaz özelliklere sahip olan develer, çöl sıcaklarında uzun süre susuz yaşayabilecek şekilde yaratılmışlardır. 10 dakikada 130 litre su içebilen develer, günler süren yolculuklarında ihtiyaçları olan sıvıyı midelerinde depolayabilirler. Normal şartlarda çoğu memeli hayvan, dışarısının sıcaklığı fazla olduğunda soğumak için terler. Bu şekilde vücutlarındaki su, kısa zaman içinde ter yolu ile dışarı atılır. Ancak develer terlemek yerine vücut sıcaklıklarını normal vücut sıcaklıklarının 11°C üstüne kadar arttırırlar. Böylece, vücutlarındaki suyu uzun süre muhafaza edip, sudan maksimum derecede faydalanırlar. Bir insanın normal vücut sıcaklığı 37°C iken, vücut sıcaklığındaki değişiklikler zararlı ve ölümcüldür. Oysa Yüce Allah’ın mükemmel yaratması ile develer bu durumu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmektedir. Çöl yaşamına uygun olarak yaratılan develerdeki bu mekanizmada asıl dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, devenin 130 litre suyu 10 dakikada içmesine rağmen hayati fonksiyonlarını devam ettirebilmesidir. Kandaki su miktarı aşırı ölçüde değişmesine rağmen devenin hayatının tehlikeye girmemesi hayret edilecek bir durumdur. Üstelik develer bu kadar çok su içerek kanlarının hacimlerini %30 oranında seyreltirler. Başka bir canlının dolaşım sistemi kanın bu oranda seyreltilmesine dayanamaz. Çok su içtiğimizde kandaki su oranı diğer maddelere oranla artar. Kan hücrelerinin içinde daha az oranda su olduğu için, hücre dışarıdan su emmeye başlar. Böylece, hücreler aşırı şekilde şişerek patlarlar ve ölüme sebebiyet verirler. İşte, Z. Etzion ve R. Yagil adlı biyologlar develerin bu kadar çok suyu içmelerine rağmen nasıl hayatta kalabildiklerini araştırdılar ve susuz kalmış bir devenin içtiği suyu doğrudan kan damarlarına aldığını, diğer bütün organların bu değişikliğe göre ayarlandığını tespit ettiler.

Develerin kanlarındaki su miktarını yüksek oranda arttırmalarına rağmen hücrelerin patlamasını engelleyen şey, kan hücrelerini çevreleyen özel bir protein tabakasıdır. Bu tabaka ozmos nedeniyle şişen hücrelerin duvarlarındaki stresi karşılayarak, hücrelerin parçalanmasını engellemekteydi. Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah develerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için hücrelerini, şişerek patlamayacak şekilde, eliptik (oval) olarak mükemmel bir yapıda yaratmıştır. Kuran’daki “Ellerimizin yaptıklarından kendileri için nice hayvanları yarattığımızı görmüyorlar mı? Böylece bunlara malik oluyorlar.” (Yasin Suresi, 71) ayeti Yüce Allah’ın mükemmel yaratma kudretini en güzel şekilde açıklamaktadır.

www.Kurandayaratilis.com

Yeryüzündeki milyonlarca çeşit canlının sahip olduğu benzersiz özelliklerin nasıl ortaya çıktığını düşünen bir insan, bunların tek bir tanesinin bile bilinçsiz olaylarla ortaya çıkamayacağını, kendiliğinden bir canlının kusursuz özellikler kazanamayacağını, bu canlının tek bir parçasının bile tesadüfen oluşamayacağını hemen anlayacaktır. Bütün hayvanlar, bitkiler, insanlar Allah tarafından eksiksiz bir şekilde yaratılmışlardır. Akıl ve vicdan kullanarak düşünen insanlar için bu çok açık bir gerçektir.

Bu gerçeği kavramak ve tüm yaşamını buna göre ayarlamak, her insanın kendi faydasına olacak bir davranıştır. Çünkü insanın dünyadaki görevi, Allah’ın ihtişamlı yaratışını görmek ve bu yaratılış karşısında Allah’ın sonsuz gücünü ve ilmini takdir edebilmektir:

“Sizin ilahınız yalnızca Allah’tır ki, O’nun dışında ilah yoktur. O, ilim bakımından herşeyi kuşatmıştır.” (Taha Suresi, 98)

Mucizevi Şeffaf Göz Kapağı

Develerin gözleri, kum fırtınalarından korunmak için üç ayrı kapağa sahip olarak yaratılmıştır. Fakat bilindiği üzere göz kapaklarımızı kapattığımızda dışarıdaki ortamı göremeyiz. Bu durumda çölde uzun yolculuklar yapan devenin kum fırtınası olduğunda, görmeden yoluna devam etmesi sorun olacaktır. Ancak Yüce Allah’ın Alim ismi develerin göz kapaklarında en mükemmel şekilde tecelli eder ve şeffaf göz kapaklarıyla devenin  yürürken önünü görebilmesine vesile olur. Bu şeffaf göz kapakları tıpkı bir gözlük gibi hayvanın gözlerini hem kum tanelerinden korur, hem de gözleri kapalıyken bile ışığı görebilmesini sağlar. Uzun ve sık olarak yaratılan kirpikler de tam ihtiyacı olan korumayı sağlayacak özelliktedir. Ayrıca, gözlerin etrafındaki sert kemikler darbelere karşı koruma sağlamalarının yanı sıra, güneş ışınlarına karşı gözü en iyi şekilde muhafaza ederler. İşte Rabbimiz’in sonsuz ilmi ve yaratma sanatı, develerde olduğu gibi tüm canlılarda muazzam bir şekilde tecelli eder.

“Gözler O’nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O, latif olandır, haberdar olandır.” (Enam Suresi, 103)

Herşeyi Öğütebilen Sindirim Sistemi ve Sudan Maksimum Fayda Sağlayan Ürolojik Sistem

Allah develerin sindirim sistemini çöldeki besin çeşitliliğinin azlığına uygun olarak yaratmıştır. Develer yiyecek bulamadıkları takdirde yiyecek sınıfına girmeyen kauçuk, diken gibi maddeleri yiyebilirler. Yüce Allah’ın yarattığı güçlü dişleri, yarık şeklindeki üst dudakları ve özel ağız yapısı sayesinde bunu rahatlıkla gerçekleştirebilirler. Elbette her şeyi öğütebilecek kadar güçlü mideleri de en büyük yardımcılarıdır. Salgılarının çözücü etkisiyle en sert maddeleri bile kolaylıkla hazmederler. Diğer memelilerde tek bir odadan oluşan mide, develerde 800 odadan oluşur. Besinler ve su bu odacıklarda saklanır. Develer ayrıca, midelerinde bulunan sindirimi sağlayan bakteriler yoluyla diğer canlıların sindiremedikleri selüloz maddesini kolaylıkla sindirirler. Rabbimiz’in yarattığı bu üstün özellikler sayesinde, normal şartlarda günde 30–50 kilo besin alabilirken, zor şartlarda günde sadece 2 kg kuru otla bir ay boyunca yaşayabilirler.

Develerdeki, vücuttaki kanı temizlemekle görevli olan böbrekler de, bir yaratılış harikasıdır.  Develerin böbrekleri çöl şartlarına uygun olarak az miktarda sıvı ile çalışabilirler. Develer, mucizevi özellikteki böbrekleri sayesinde, su bulamazsa rahatlıkla tuzlu deniz suyu içebilir. Suyun geri emilimini sağlayan idrar kanalı da diğer hayvanlardan daha uzundur. Böylece suyun geri emilimi de daha fazla olur ve su kaybı az olur. Bu şekilde, suyun kıt olduğu dönemlerde 5–10 litre olan günlük idrarı %90 oranında azaltabilirler. Normal şartlarda memelilerin büyük bir kısmı, böbreklerinde biriken üre kana karıştığı takdirde zehirlenerek ölürler. Develerde ise bu durum farklıdır. Develerin böbrekleri, vücutlarındaki üreyi temizleyerek, defalarca karaciğerden geçirir. Bu sayede sudan ve besinlerden çok yüksek düzeyde fayda sağlamış olurlar. İşte develerin organlarındaki her mükemmel ayrıntı, bütün üstün sıfatların sahibi Yüce Allah’ın kudretini gösterir.

www.Kuranmucizeleri.com

Gebelik ve Yavrunun Beslenmesi

Develerin gebelik süresi 13 aydır. Yavru develer, bu süre sonunda genelde kış mevsiminde dünyaya gelirler. Doğum vakti Allah’ın dilemesiyle kurak çölün taze otlarla kaplandığı ve birçok su kuyusunun bulunduğu bir dönemde gerçekleşir. Yavrular 1,5 yıl boyunca anne sütüne ihtiyaç duyarlar. Ancak kurak bir ortamda bu konuda da iktisat yapılması gerekir. Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah’ın mükemmel düzenlemesiyle süt sadece yavruyu emzirme vakitlerinde gelir.

“Onlar görmediler mi ki, Allah yaratmaya nasıl başlıyor, sonra onu iade ediyor? Şüphesiz, bu Allah’a göre kolaydır.” (Ankebut Suresi, 19)

Tıbbın Yeni Umudu Deve Kanı ve Şifa Kaynağı Deve Sütü

Sonsuz ilim sahibi Yüce Allah’ın çöllerde insanların emrine vermek üzere yarattığı develer, bilim adamlarına göre tıbbın geleceğine ışık tutmaktadır. Çünkü kısa bir süre önce bilim adamları sadece develerin kanında bulunan Nanobady denen antikorların tedavi edici özelliğe sahip olduğunu keşfetmişlerdir. Deve antikorlarının virüsleri takip edip öldürmede başarılı olduğunu gören araştırmacılar, AIDS ve kanser gibi hastalıkların tedavisinde antikorların çok etkili olabileceğini belirtmektedirler.

Deve kanının yanı sıra yüzyıllardır çöldeki göçebeler tarafından besin kaynağı olarak kullanılan deve sütünün faydaları da oldukça fazladır. Yüce Allah’ın mucizevi özelliklere sahip olarak yarattığı develerin sütü insanlar için şifa kaynağıdır. Bu şifa içeceği, inek sütünden 10 kat daha fazla demir ve 3 kat daha fazla C vitamini içerir. Vitamin ve mineraller açısından zengin olan deve sütü, aynı zamanda birçok hastalık için de tedavi edici özelliğe sahiptir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu sütün diyabet hastalarında belirtileri azaltarak yaşam kalitesini yükselttiği, otistikler üzerinde olumlu etkileri olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve bu sebeple beliren hastalıkların tedavisine yardımcı olduğu tespit edildi. Bütün bunların dışında, develerden elde edilen sütün,  su ve besin ihtiyacının fazla olduğu çöl şartlarında yaşayan insanlar için önemi de elbette çok büyüktür. Yüce Allah; etinden, sütünden ve gücünden faydalandığımız develer gibi pek çok hayvanı ve daha nice nimetleri kullarına sunmuştur. Rabbimiz’in Kuran’da haber verdiği gibi bu canlıların varlığı müminler için birer ibret ve tefekkür kaynağıdır:

‘’Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır, size onların karınlarındaki fers (yarı sindirilmiş gıdalar) ile kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla kayan dupduru bir süt içirmekteyiz.’’ (Nahl Suresi, 66)

Kuran Mucizesi: Sapsarı Erkek Deve Sürüleri

Bilim adamlarının güneşte oluşan patlamaları incelemeleri, Kuran mucizelerinden birini daha ortaya çıkardı. İncelemeler sonucunda güneşten püskürme ile yükselen alevlerin –yanan bir sarayın etrafını aydınlatması gibi- 4 milyar km2’ye varan bir alanı aydınlattığı tespit edildi. Üstelik bu alevlerin çift hörgüçlü deve şeklinde olduğu görüldü.

Resimlerde görüldüğü gibi alevler deve sürülerine benzemektedir. İşte bilim adamlarının elde ettiği bu son bilgiler, Kuran’daki Mürselat Suresi 32. ve 33 ayetlerinde şöyle haber verilmiştir “Gerçekten o, sanki her biri saray olan bir kıvılcım saçar. Her biri (kıvılcımlar), sanki sapsarı erkek deve sürüleri gibidir.”

Ayrıca, kıvılcımlardan çıkan gamma dalgaları bir matris dalga mekaniğine ardış edilirse eğri boyunlu bir deve grafiğinin saklı olduğu görülür. Bilim adamlarının günümüzde yaptıkları araştırmalar sonucunda bulduğu güneşten uzaya fırlayan saray gibi dev alevlerin deve sürüsüne benzediği gerçeğini, Kuran-ı Kerim asırlar öncesinde açıklamıştır.

 

2013-02-14 22:49:48

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."