ABD, The Boston Globe, 9 Kasım 2009, Sayın Adnan Oktar'ın Drake Bennet'in sorularına cevapları

1. Yaratılış Atlası benzeri çalışmalarda, ICR veya Discovery Enstitüsü gibi Batılı yaratılışçıların sundukları tezlerden ne ölçüde yararlanılıyor?

ADNAN OKTAR: Yaratılış Atlası, ortaya konulan deliller ve anlatım üslubuyla bugüne kadar örneği olmayan bir eserdir. Nitekim tüm dünyada oluşturduğu etki de bunun delilidir. Yaratılış Atlası'ndan önce özellikle Amerika'da ve Avrupa'da yayınlanmış çok sayıda Yaratılışı anlatan kitap basılıp dağıtılmış, konferanslar yapılmış, televizyon programları yayınlanmıştır. Ama dikkat ederseniz bunların hiçbiri Yaratılış Atlası'nın oluşturduğu etkiyi oluşturamamıştır. Bu eserler çoğu zaman Amerikan ve Avrupalı Darwinistler, materyalistler tarafından yok sayılmış, hatta neredeyse hiç üzerinde durulmamıştır. Ancak Yaratılış Atlası Avrupa'ya ulaşınca bambaşka bir etki oluşturdu. Büyük bir Darwinist panik meydana geldi. Bu etkinin çapının büyüklüğünü Avrupa basınında çıkan haberlerden de anlıyoruz. Gökgürültüsü gibi kitap diyorlar, ya da Avrupa'da büyük deprem meydana getirdi diyorlar, Avrupa'yı yerle bir eden bomba diyorlar. Ama tabi kast ettikleri, Darwinizm ve materyalizmin yerle bir olmasıdır. Darwinistler için fikren büyük bir mağlubiyete sebep oldu Yaratılış Atlası, çünkü içindeki deliller reddedilemez nitelikte. Yüzlerce fosil örneği var, her bakan kendi gözleriyle görüyor. 100 milyon yıllık örümcek fosiline bakıyor, bir de bugün yaşayan örümcek resmine. En küçük bir değişiklik dahi yok. Kendisi bizzat şahit oluyor, bunu anlaması için alim olmasına da gerek yok. İlkokul çocuğu dahi olsa anlar. Darwinistler de bu yüzden şok oldular zaten. Yıllardır fosilleri saklıyorlardı, insanlara birkaç tane siyah beyaz silik fosil resmi ya da kendi karakalem çizimlerini gösteriyorlardı. Sonra araştırınca gördük ki, durum hiç de onların söylediği gibi değil. 300 milyona yakın fosil örneği var yer altından çıkan ve hepsi istisnasız evrim olmadığını gösteriyor. Bu açık gerçeği getirip halkın gözü önüne koyunca Darwinistler şoka girdiler. Ve müthiş etkisi oldu, Yaratılış Atlası'nın. Avrupa'da yapılan anketlerde de görüyoruz, eskiden insanlar büyük oranda evrime inanırken, Atlas'ı okuduktan sonra kendilerine sorulduğunda evrime inanmadıklarını söylüyorlar. Konuyla ilgili araştırmaları ve anket sonuçlarını görmek isteyenler www.harunyahya.com adresindeki bilgileri inceleyebilirler.

2. Sizin kuruluşunuz bilim ve eğitim konularında Türk hükümeti ile ne kadar yakın çalışmıştır?

ADNAN OKTAR: Hükümetle doğrudan bir ortak çalışmamız yok. Ancak bizim Türkiye'de yaptığımız ilmi çalışmanın büyüklüğüne ve oluşturduğu olumlu etkiye dünyanın başka yerinde pek rastlayamazsınız. Benim 300'e yakın eserim var, bunların büyük kısmı Darwinizm'in geçersizliğini ortaya koyan ve Allah'ın varlığının delillerini anlatan eserler. Bu eserlerden faydalanılarak hazırlanmış çok sayıda belgesel var. Bu eserlerden hazırlanan yüzlerce internet sitesi var. Bu sitelere aylık 7-8 milyon insan giriyor. Milyonlarca kitap indiriyorlar. Ayrıca yine bu eserlerden faydalanarak arkadaşlarımız binlerce konferans düzenlediler, adım adım tüm Türkiye'yi gezdiler. Ve Türkiye'de Darwinizme, materyalizme karşı büyük bir aydınlanma oldu. 1970'lerde Türkiye'ye bakıldığında Darwinizm'e inananların oranı %75'leri buluyordu. 80'lerden sonra bu oranda büyük bir azalma başladı. Bugün %5'i geçmez Türkiye'de evrime inananların sayısı. Bu büyük ilmi zaferi de Allah bize nasip etti, Allah'a şükür.

3. Yıllar içerisinde kokain bulundurmak, şantaj ve çıkar amaçlı suç örgütü kurmak gibi aleyhinize açılan davalarla ilgili bilgi verebilir misiniz?

ADNAN OKTAR: Darwinizme, ateist masonluğa ve ateist Siyonizme karşı verdiğim ilmi mücadele neticesinde, yaklaşık 30 yıldır çok sayıda komployla ve suikast girişimiyle karşılaştım. Ama ben bunların hepsini şeref olarak, güzellik olarak görüyorum ve her böyle birşeyle karşılaştığımda mücadele azmim, şevkim bin kat daha artıyor. Allah'ın izniyle onsam, on bin oluyorum. Bana karşı yürütülen mücadeleyi dikkatli bir şekilde izlediğinizde, psikolojik savaş yöntemleri üzerinde uzmanlaşmış profesyonel bir kadro tarafından özenle organize edildiğini hemen anlarsınız. Mesela bana yöneltilen çete suçlamasıyla ilgili olarak 1999 yılında düzenlenen polis operasyonunu yöneten şahıs şu anda İddia Edilen Ergenekon Terör Örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanıyor. Bu aleyhte kampanyanın basın ayağını yöneten kişi de aynı suçlamayla tutuklu olarak yargılanıyor. Hakkımda komplolar kuranlar, kendilerince halkı en çok tahrik edebilecek ve kendi akıllarınca eserlerimin okunmasına engel olabilecek konuları gündeme getiriyorlar. Örneğin, deli iftirası atıyorlar ki akıl sağlığı yerinde olmayan birinin kitapları okunur mu desinler, kokain kullanıyor diyorlar ki, kendilerince etkili olsun. Ama Allah'a şükür atılan tüm bu iftiraların hepsinden yargı önünde beraat ettim. Mesela, 1980'lerin başında "İslam milletindenim, Türk kavmindenim" dediğim için, tek bu cümleyi öne sürerek beni akıl hastanesine kapattılar. 10 ay akıl hastanesinde, en ağır akıl hastalarının bulunduğu koğuşta tutuldum. Hatta 40 gün ayağımdan zincirle yatağa bağlandım. Hemşireler, doktorlar dahil hiç kimseyle görüştürülmedim, sadece zaman zaman annemle ve abimle görüşmeme izin veriliyordu. 9 ay da hücre hapsinde tutuldum. Tek başıma, yaklaşık 2 metreye 1,5 metrelik bir hücrede tutuldum. Sonra benim hakkımda suç duyurusunda bulunan aynı savcı bu sözlerde bir suç unsuru yoktur dedi ve beraat ettim. GATA'dan ve Yüksek İhtisas'dan verilen raporlarda da akıl sağlığımda hiçbir sorun olmadığı teyit edildi. Daha sonra hukuki bir gerekçe gösterilmeden göz altına alındım, göz altındayken yapılan tahlillerde kokain örneğine rastlandığını söylediler. Halbuki ben 72 saattir gözaltındaydım, bu kadar süre içerisinde kokainin vücutta kalması mümkün değil tabi. Adli Tıp yapmış olduğu araştırma ve verdiği raporla, emniyetteyken yiyeceğime kokain karıştırıldığı ispatlanmış oldu ve ben bu iddialardan da beraat ettim.

Hakkımdaki çete yöneticisi olma iddiası da çok komik tabi. Herhalde dünya üzerinde 300 kitabı olan bu kitapları 60 dile çevrilmiş olan tek çete lideri benim. Zaten davanın savcısı da, öne sürülen iddiaların doğru olmadığını, 8 yıl boyunca bu iddiaları destekleyen tek bir delil olmadığını söyledi ve benim ve arkadaşlarım için 2 ayrı defa beraat talebinde bulundu. İsterseniz kısaca savcının mütalaasını özetleyeyim; "Mahkememizce toplanan deliller arasında sanıklar aleyhine delil bulunmamaktadır” diyor Sayın Savcı. Yani, bizlerin aleyhine delil yok dedi. "CMK’nın 148/4 maddesi gereğince, poliste alınan müdafisiz" yani avukat olmadan alınan "ifadelerin delil olarak değerlendirilemeyeceği böylece mahkemece de kabul edilmiştir." Yani, işkenceyle alınmıştır ifadeler ve de avukat olmadığı için bu ifadeler de geçersizdir diyor. Ayrıca, daha önce 6 arkadaşımızın aynı sevk maddeleri, aynı deliller, aynı dosyadan ve aynı iddialardan beraat ettiğini de söylüyor. Sonuçta da, "Bu durumda sanıklardan Adnan Oktar’ın suç işlemek için örgüt kurmak ve diğer sanıkların örgütün yöneticisi olmak ve örgüt adına faaliyette bulunmak suçlarını işledikleri sabit olmadığından CMK’nın 223/2E maddesi gereğince bütün sanıkların müsnet suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur” diye kanaatini belirtiyor. Ama Savcı'nın ortada hiçbir suç ve suç delili olmadığını söylemesine rağmen, Mahkeme Heyeti farklı bir karar verdi. Ben Mahkemenin kararına saygılıyım. Mutlaka bir hayrı ve hikmeti vardır inşaAllah.

4. Neden evrim teorisinin yanlış olduğunu düşünüyorsunuz?

ADNAN OKTAR: Bilimsel değil de onun için. Evrim bir pagan dinidir, bilim değildir. Eğer bilim evrimi destekliyor olsaydı, neden evrime karşı olalım? O zaman derdik ki, "Demek Allah evrimle yaratmış." Ama evrimi destekleyen tek bir tane bile bilimsel bulgu yok, nereye baksak evrimin imkansız olduğunu görüyoruz. Yani yüzlerce, binlerce, milyonlarca delil evrim yok diye açıkça söylerken, illa da evrim var diye tutturmanın manası var mı? Darwinizm en başta ilk canlı hücresinin nasıl meydana geldiği konusunda tam anlamıyla cevapsız. Tek bir proteinin dahi tesadüfen oluşması imkansız. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Fosil kayıtlarına bakıyorsunuz, yüz milyonlarca fosil canlıların sahip oldukları özelliklerle bir anda ortaya çıktıklarını ve milyonlarca yıl boyunca en küçük bir değişim dahi göstermediklerini ortaya koyuyor. Bakıyoruz ara fosil var mı diye, yok. Biliyorsunuz aylar önce Darwinistlere bir çağrı yaptım, eğer ara fosil getirirseniz 10 trilyon TL vereceğim diye, gelen giden yok. Neden? Çünkü ara fosil yok da ondan. Zaman zaman basında ortaya çıkıyorlar ara fosil bulundu diye, bir bakıyoruz tüm uzuvlarıyla tam ve eksiksiz bir canlının fosilini gösteriyorlar. Böyle ara fosil olur mu? Ara fosil dediğiniz şey, örneğin bir kuşun tam anlamıyla çalışan kanatlara sahip olana kadar aşama aşama kanatın nasıl oluştuğunun görüldüğü fosildir. Yani, kanadı alnında ya da ayağında, veyahut yarım kanatlı gibi garip görünümlü canlıların fosili olması gerekir. Ama bir tane bile yok böyle garip fosil.

5. Herhangi bir biçimde evrim olduğuna inanıyor musunuz? Daha doğrusu sizce sadece insanlar mı oldukları halde yaratıldılar, yoksa dünya üzerinde var olan tüm bitkiler ve hayvanlar dünya tarihi boyunca mevcut halleriyle mi var oldular?

ADNAN OKTAR: Hayır, evrenin ve canlılığı hiçbir aşamasında evrim yoktur. 400 milyon yıllık 300 milyon yıllık bitki fosilleri var. 400 milyon yıl boyunca hiç değişmemiş bu bitkiler, evrimden söz etmek mümkün mü böyle bir durumda? Darwinizm bir pagan dinidir. Sümerler devrinden kalma ilkel bir düşüncedir. Maddeyi ilahlaştıran (Allah'ı tenzih ederim), kendi düşük akıllarınca atomlara ilahi güç veren sapkın, anormal bir dindir. Bilimle alakası yoktur. Mesela paleontoloji bilimdir, paleontolojide, jeolojide yer katmalarını araştırırız, bakarız, yaratılışın nasıl olduğunu öğreniriz. 300 milyon fosili tek tek inceleriz. Şimdiki canlılarla karşılaştırırız. Ve baktığımızda bunların hiçbir değişikliğe uğramadıklarını, canlıların ilk haliyle son halinin hiç değişiklik göstermediğini görürüz. Bu bilimdir. Ama Darwinizm'e baktığımızda baştan sona hayal ürünü hikayeler görüyoruz. Protein nasıl meydana geldi diyoruz. Tesadüf diyor. Hücre nasıl meydana geldi diyoruz. Bu da tesadüflerle oldu diyor. Peki hücre nasıl gelişti? Organlar nasıl oluştu? İnsan nasıl görmeye başladı? Nasıl duymaya, konuşmaya başladı? Bunlar da tesadüflerle diyor. Tesadüf bilim midir? Tabi ki değildir. Kısaca Darwinizm tamamen tesadüflere dayalı sapkın, hayali bir dindir, bilimle uzaktan yakından alakası yoktur. Ve net aldatmacadır.

6. Dünyanın yaşının ne kadar olduğunu düşünüyorsunuz?

ADNAN OKTAR: Big Bang evrenin yaklaşık 15 milyar yıllık bir yaşı olduğunu gösteriyor.

7. Eğer evrim teorisi yanlış ise, neden tüm dünya üzerinde önde gelen biyologlar tarafından destekleniyor?

ADNAN OKTAR: Dünyada masonların yönetiminde bir Darwinist diktatörlük, bilimsel bir diktatörlük kuruldu. Üniversiteye mensup bir insanın, Darwinizm’in aleyhinde olması durumunda zaten üniversiteyle ilişiği kesiliyor. Yani o insan inansa da inanmasa da Darwinizm’e inanıyor konumunda olması gerekiyor. Bir nevi dayatma var, bir mecburiyet var. O yüzden bilimsel diktatörlük sayesinde ayakta duruyor Darwinizm. Yoksa serbest tartışmaya açılsa, dünyanın her tarafında Darwinizm’i üniversitelerde tartışmak serbest olsa, anında herkes görür Darwinizmin mantıksızlığını kimse savunmaz. Darwinist diktatörlük baskıyla, dayatmayla bu pagan dini ayakta tutmaya çalışıyor, ama Darwinizm’ in ölümünü durdurmaz. Ayakta tutmaya çalıştıkları da Darwinizm'in ceseti. Halbuki Darwinizm’in mezar taşında 2009’da öldüğü yazılı. Şimdi tokatla uyandırmaya çalışıyorlar, ama öldü artık Darwinizm, yapacak hiçbir şey yok onlar açısından. Tek yapacakları cenazeyi kaldırmak inşaAllah.

8. Harun Yahya adı altında yayınladığınız kitapları kendiniz mi yazıyorsunuz, yoksa başkaları tarafından mı yazılıyor ya da bu kişiler sizinle birlikte mi çalışıyorlar?

ADNAN OKTAR: Otuz kişilik bir araştırma ekibim var. Bu ekibin içinde biyologlar, fizikçiler, doçentler, profesörler var. Aşağı yukarı her bilim dalında araştırma yapmış kişiler var. Onlar bana hazır bilgiyi getiriyorlar, ben o bilgileri yorumluyorum, bağlantılarını kuruyorum. Fotoğraflar getiriyorlar, seçiyorum, yerleştirilecek yerleri gösteriyorum. Redaktöre veriyorum ve kitap haline geliyor.

9. Müslüman dünyasında evrimle ilgili tartışmada oynadığınız rol nedir? Yayınlarınız dışında Türkiye ve yurt dışında başka kimlere özellikle fikir verdiniz?

ADNAN OKTAR: Açıkçası, İslam aleminde ve dünyada benim kadar yoğun bir şekilde Darwinizm üzerinde çalışma yapan, bilimsel, net deliller ortaya koyan pek kimse yok. Yani benim yaptığım tarzda ilmi mücadele yürüten başka bir kimse yok. Bu herkes tarafından kabul edilen bir durum ve dünya çapında bu yöndeki tüm faaliyetlerde de tek referans kaynak olarak benim eserlerim kullanılıyor. Eğer bir yerde anti Darwinist bir çalışma varsa, eğer bir yerde materyalizmin çöküşü maneviyatın güçlenmesi varsa, araştırdığınız da mutlaka altında benim çalışmalarımın etkisini görürsünüz.

2009-11-12 23:31:49

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."