Kuran'da yalnızca Müminlere yönelik sırlar gizlenmiştir

Kuran’ı okuduğumuzda, Müslümanların anlaması ve bilmesi gereken en temel hususların açıkça izah edildiğini görürüz. Kuran’da Allah yaratılışın nasıl olduğunu anlatmıştır. Şeytan’ı tanıtmış, helal haramları bildirmiş, Peygamberlerin hayatlarını haber vermiştir. Dünya hayatının bir imtihan yeri olduğu ve asıl yurdun ahiret hayatı olduğu bildirilmiştir. Kuran’da, cennet ve cehennem tarif edilmiş, insanlar cehennem azabına karşı uyarılmışlardır.
 
Tüm bu temel konuların dışında, Kuran’da Yüce Allah’ın, müminler için özel olarak gizlediği özel işaretler bulunur. Bu işaretlerle Rabbimiz müminlere, inkarcılara karşı nasıl bir tutum takınmaları gerektiğini, nasıl bir tebliğ metodu izleyeceklerini, Kuran ahlakının tüm dünyaya hakim olması için neler yapmaları gerektiğini haber vermiştir. Elbette bu işaretleri ancak, Kuran’a vicdan ve kalp gözü ile bakabilen, Kuran’ın nurunu ve verdiği mesajı anlayabilen, Allah’ın kendisinden razı olduğu kullar anlayabilirler. İşte bu, Kuran’ın yüzlerce mucizesinden bir tanesidir.
 
Kuran’da Yüce Rabbimiz’in, Bilimi, İman Edenler İçin Farz Kıldığı Anlaşılmaktadır
 
 
 
 
Kuran’da bilimsel ve matematiksel mucizelerin var olması, Kuran’ın üstünlüğünü, mucizevi yönünü ve Hak kitap olduğunu teyid eden olağanüstü mucizelerden biridir. Fakat bu özel mucizenin yanı sıra, Kuran ayetlerine baktığımızda, Allah’ın bilimi, iman edenler için farz kıldığı anlaşılmaktadır. Allah, iman edenlere, şahit oldukları olağanüstü yaratılış hakkında düşünmelerini, göklerin ve yerin yaratılış ilmini bilmelerini öğütlemektedir. Rabbimiz, Al-i İmran Suresi’nde şöyle buyurur:
 
Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. (Ve derler ki:) "Rabbimiz, Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru." (Al-i İmran Suresi, 191)
 
Bilimsel buluşlar ve gelişmeler, Allah’ın yaratma sanatının üstünlüğünü ve olağanüstülüğünü çok mükemmel şekilde ispat etmiştir. Günümüzde bu olağanüstü ilmin farkında olan vicdan sahiplerinin, bilimde derinleştikçe Allah’ın üstün sanatı karşısında nefesleri kesilmektedir. Tek bir hücre, tek bir hücrenin içindeki muhteşem DNA veya yalnızca tek bir tane protein dahi Allah’ın yüceliğini ve kadrini görebilmek için yeterlidir. Alemlerin içinde alemler yaratan, tüm varlıkları yoktan yaratmaya kadir olan Yüce Allah, zerrelerin içinde atomları var ederek, tüm maddenin varlığı için, %99’dan fazlası boşluktan oluşan atomları sebep kılarak üstün ilmini tüm insanlığa büyük bir ihtişam içinde göstermiştir. Cenab-ı Allah, hiçlikten, yokluktan, yalnızca bir patlamayı sebep kılarak gökleri ve yerleri var etmeye kadirdir. Yüce Allah, bu üstün yaratılışı yani Big Bang mucizesini, ayeti ile haber vermiştir:
 
Biz göğü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve şüphesiz Biz (onu) genişleticiyiz. (Zariyat Suresi, 47)
 
Cenab-ı Allah, Kendi benzersiz sanatının, yarattığı varlıklardaki ihtişamın anlaşılabilmesi ve görülebilmesi için bilimi Müslümanlar için gerekli kılmıştır. Kuran ilmi ile birlikte bilimde derinleşenler de Yüce Allah’ın üstün ilmine şahit olduklarından, imanda da derinleşmektedirler. Allah ayetinde şöyle buyurur:
 
Ancak onlardan ilimde derinleşenler ile mü'minler, sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar; işte bunlar, Biz bunlara büyük bir ecir vereceğiz. (Nisa Suresi, 162)
 
İşte bu sebeple Allah, samimi Müslümanların bilimsel gerçekleri bilmelerini, araştırmalarını, etraflıca öğrenmelerini ayetlerinde öğütlemektedir:
 
Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz, onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok.
Yeri de (nasıl) döşeyip-yaydık? Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda 'göz alıcı ve iç açıcı' her çiftten (nice bitkiler) bitirdik.
 (Bunlar,) 'İçten Allah'a yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikirdir. (Kaf Suresi, 6-8)
 
Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı? Göğe, nasıl yükseltildi? Dağlara; nasıl oturtulup-kuruldu? Yere; nasıl yayılıp-döşendi? Artık sen, öğüt verip-hatırlat. Sen, yalnızca bir öğüt verici-bir hatırlatıcısın. (Gaşiye Suresi, 17-21)
 
Allah'ın herhangi bir şeyden yarattığına bakmıyorlar mı? Onun gölgeleri küçülerek sağdan ve soldan Allah'a secde eder vaziyette döner. (Nahl Suresi, 48)
 
Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün art arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. (Bakara Suresi, 164)
 
Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün art arda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. (Al-i İmran Suresi, 190)
 
Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, alimler için gerçekten ayetler vardır. (Rum Suresi, 22)
 
Göklerin ve yerin yaratılması ile onlarda her canlıdan türetip-yayması O'nun ayetlerindendir. Ve O, dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendir. (Şura Suresi, 29)
 
Müminler, bilimsel gerçekleri anlayıp gördükçe, Allah’ın hayranlık uyandırıcı sanatını inceleyerek imanda güçlendikleri gibi, Allah’a karşı sözde delillerle iftira düzenleyenlerin tuzaklarını da bilimle, ilimle ortadan kaldırma imkanına da sahip olurlar. Allah’ın muhteşem yaratışını inkar etmeye çalışarak kendilerine tesadüfleri, doğayı, maddeyi sahte ilah edinenler, Rabbimiz’in sanatını sergilediği bilimle yenilgiye uğratılmakta, sahte iddiaları bu yolla yerle bir edilmektedir. Bu kişilerin getirdikleri tüm batıl deliller bilim yoluyla birer birer ortadan kaldırılmakta, Allah’a karşı mücadeleleri bozguna uğratılmaktadır.
 
Allah, insanın yaratılışı üzerinde düşünmeyi öğütlemekte, insan incelendiğinde ise ortaya çıkan mucizevi sistemler ve 100 trilyon olağanüstü hücreden her biri tek başına bu batıl iddiaları ortadan kaldırmaktadır. Allah göklerin yaratılışı üzerinde düşünmeyi öğütlemekte, Big Bang ile yaratılış ve evrendeki olağanüstü denge, bu batıl düşünceyi yerle bir etmektedir. Allah, yerdeki delillere bakılmasını öğütlemekte, yerin altından çıkan muhteşem yaratılış harikası fosiller, Darwinist, materyalist iddiayı temelinden yok etmektedir. Bunlar gibi daha pek çok delil, materyalistlerin, Darwinistlerin ve Allah’a karşı sözde delillerle ortaya çıkanların bütün planlarını ve düzenlerini ortadan kaldırmaktadır.
 
Müminlerin ilim ve bilimle Allah’ın yaratma delillerini ortaya çıkarmalarının bir hikmeti de, Darwinist ve materyalist zihniyetteki kişilere bilgisizce, körü körüne inanmış olan bazı insanların, bilimsel delillerle Allah’ın Tek Yaratıcı olduğuna kanaatlerinin gelmesini sağlamalarıdır. Bilimsel deliller, bu kişilerin, Allah’ın Yüce Kudretini yaratılan eserlerde görmelerine ve iman etmelerine vesile olmaktadır.
 
Kuşkusuz yalnızca tek bir ağaç, tek bir yaprak, tek bir tohum tanesi bile Yüce Rabbimiz’in ihtişamını ve Yüce Varlığını görüp anlayabilmek için yeterlidir. Fakat iman eden salih müminler için, Allah’ın detaydaki olağanüstü sanatını bilim vesilesiyle görmek, Allah’ın yüceliğini ve büyüklüğünü gereği gibi takdir edebilmeye büyük bir vesiledir. İşte bu sebeple Yüce Allah, iman edenlere bilimi farz kılmıştır.
  

>> İNKARCILARA EN BÜYÜK CEZALARDAN BİRİ, DÜNYADA DA AHİRETTE DE HOR VE AŞAĞILIK KILINMALARIDIR
>> MÜSLÜMANLAR, BAŞARIYA ULAŞMAK İÇİN ALLAH’IN TAKDİR ETTİĞİ VAKTE KADAR BEKLEMEKLE YÜKÜMLÜDÜRLER

2010-02-08 22:07:52

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ DURUŞMALARIN İLK HAFTASINDAKİ...
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.