Darwinizmin ölümü, Hz. İsa'nın ikinci kez yeryüzüne gelişinin ve Hz. Mehdi'nin çıkışının alametidir

Tepmez devrilmez gibi görülen Dünya Deccaliyeti, yani Darwinizm ölmüştür. Darwinizm’in ölümü, aynı zamanda da İsa Mesih’in ve Hz. Mehdi'nin zuhurunun alametidir. Dev bir alamet oluşmuş; Deccal, bütün dünyanın gözleri önünde feryat çığlıkları içinde manen öldürülmüş, fikren yok edilmiştir. Deccaliyeti yeryüzünden kazıma faaliyeti halen devam etmektedir."Hak geldi, batıl yok oldu..." (İsra Suresi, 81)
 
Tesadüfler, bir maymuna konuşmayı, güzel bakmayı, iltifat etmeyi, düşünmeyi, saraylar inşa etmeyi, medeniyetler, ülkeler kurmayı, gemiler inşa ederek kıtalar keşfetmeyi, laboratuvarlar  kurmayı veya kendini oluşturan hücreleri inceleyerek deneyler yapmayı öğretebilir mi? Hangi tesadüf bir maymuna   ruh verebilir? Bu soruların  herbirinin cevabı, her insan için çok açık ve kesindir; tesadüfler ne insanı ne de insanın en küçük parçası olan hücreyi meydana getiremez.
Dünya Tarihinde Benzeri Olmayan  Bir Aldatmaca Olan Evrim Teorisi Artık Çökmüştür
Dünyanın dört bir yanından Darwinizm’in yıkılış haberleri geliyor!
 
150 yıldır, bazı insanların evrim teorisi gibi olağanüstü mantıksız bir inanca bağlanmaları, Allah'ın şeytanı kullanarak yarattığı çok büyük bir mucizedir. Bu mucizenin farkında olan akıl ve iman sahibi insanlar, 150 yıldır büyük hayretle, evrimcilerin şeytanın hilesini ne zaman farkedeceklerini beklemekte, onları uyandırmak için bilim ve akıl yoluyla türlü telkinlerde bulunmaktadırlar.
 
Yüzbinlerce profesörün, bilim adamının, üniversite öğrencisinin, doktorun, evrim teorisinin son derece mantıksız iddialarına gözü kapalı inanmaları, günümüzden en fazla 20 yıl sonra hayretle anılacak, karikatürlere, fıkralara konu olacak tarihi bir olaydır.
 
Ancak günümüzde bu oyun artık bozulmuş, tepmez devrilmez gibi görülen Dünya Deccaliyet'i, yani Darwinizm, ölmüştür. Darwinizm, bütün dünyanın gözleri önünde feryat çığlıkları içinde fikren yok edilmiştir.
 
Evrim teorisi, ortaya atıldığı tarihten bu yana çok yönlü propaganda yöntemleriyle insanlara telkin edilmiş, bunun neticesinde de konuyu araştırma imkanı olmayan kesimler tarafından geniş kabul görmüştür. Ancak günümüz bilimsel gelişmeleri karşısında evrim teorisi, artık tüm dayanaklarını yitirmiştir.
 
Bilimsel yayınları takip eden bir insan, evrim teorisinin büyük bir çıkmaz içinde olduğunu açıkça görebilir. Yapılan bütün araştırmalar, canlıların tesadüfler sonucunda meydana geldikleri yönündeki iddiaları tamamen geçersiz kılmıştır. Nitekim pek çok evrimci de artık, Darwinizm'in canlılığın oluşumunu açıklamasının mümkün olmadığını açıkça itiraf etmektedir.
 
Evrimciler, geçmişteki teknolojinin ilkel olmasından istifade ederek toplumları -adeta bir büyü- gibi onlarca yıl aldatmayı başarmışlardı. Ancak başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada son 20 yıldır Darwinizm'e karşı çok kapsamlı bir ilmi mücadele verilmektedir. Bu mücadelenin vesile olmasıyla insanlarımız evrimcilerin aldatmacaları konusunda bilinçlenmiş, etrafımızı saran yaratılış delilleri hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Bu ilmi mücadele, dünya çapında da etkisini göstermekte; bunun sonucunda da dünyada son derece önemli değişiklikler meydana gelmektedir.
Önde gelen 34 ülkede yapılan kamuoyu araştırmaları; tüm dünyada yaratılış inancının çığ gibi büyüdüğünü ve evrim teorisinin yok olmaya başladığını göstermektedir. Bu ülkeler arasında evrime inananların en az sayıda olduğu ülke ise “Türkiye”dir.
 
Yerli ve yabancı basında ardı ardına çıkan bazı haberler bu değişimi açıkça ortaya koymaktadır. Çeşitli kamuoyu araştırmalarının sonuçları, dünya genelinde çok kuvvetli bir Yaratılış inancının var olduğunu ortaya koymuş ve bu durum evrimcileri büyük bir telaşa düşürmüştür. Elde edilen istatistikler, insanların artık evrime inanmadıklarını göstermektedir. Bununla birlikte pek çok ünlü bilim adamının, tüm canlılığın yaratılmış olduğunu kabul ederek Allah'a yönelmeleri, evrim teorisinin yolun sonuna geldiğini ve günden güne taraftarlarının sayısının azaldığını gösteren çarpıcı bir başka gelişme olmuştur. Bu değişime vesile olan faktörler arasında uzmanlarca dikkat çekilen ortak nokta ise evrim teorisinin geçersizliğini ortaya koyan bilimsel çalışmaların kalitesi, çeşitliliği ve yaygınlığı olmuştur.
 
Darwinizm’in yıkıldığını ortaya koyan tüm bu gelişmeler evrimcileri büyük bir komplekse sokmuş ve konuşamaz hale getirmiştir. Evrimciler, Darwinizm'in bir oyun olduğunu dehşet ve hayretle anlamışlardır ve 150 yıldır aldatılmış olmanın şokunu yaşamaya başlamışlar ve can havliyle, zavallıca, ümitsiz bir çırpınış içine girmişlerdir. 1980'li yıllarda son derece kendilerinden eminken şimdi son derece ezik ve çaresiz bir konuma gelmişlerdir.
 
Kısacası Darwinizm artık tükenmiştir. Darwinistler ve materyalistler, kamuoyu önünde küçük düşmüşlerdir. Bu nedenle artık bu anlamsız gurur ve inattan vazgeçmeli, 150 yıllık bu büyünün etkisinden artık kurtulmalıdırlar. Darwinizm’in, hiçbir dayanağı kalmamış bir safsatadan başka bir şey olmadığını görmeli ve canlı cansız herşeyi Yüce Rabbimiz’in yarattığı gerçeğini kabul etmelidirler.
 
Dünya Deccaliyeti Darwinizm artık ölmüştür. Yapılacak en akılcı davranış bu gerçeği görmek ve Yaratıcımız olan Allah’a yönelmektir.

Aksinde ise şu gerçek hiçbir zaman için unutulmamalıdır:

 
Darwinistlerin, artık öldüğü kesinleşmiş bir ideolojinin peşinden gitmekle elde edebilecekleri tek bir şey vardır, o da Yaratılış Gerçeği’nin daha da güçlenmesine, benimsenmesine ve insanların Allah’a yönelmelerine vesile olmaktır. Çünkü evrimcilerin akılsızca delillendirmeleri, sahtekarlıklara dayalı propagandaları, içerisine düştükleri çaresizliğin ve Darwinizm’in artık kesin olarak çöktüğünün çok daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla evrimcilerin tek yapabilecekleri, bu gerçeğin ortaya koyulmasında; Allah'ın hak dininin güçlenmesinde ve İslam ahlakının dünya hakimiyetinin oluşmasında inananlara hizmet etmek olacaktır. Sonuç,  Allah'ın izniyle Allah'a iman edenlerden yana olacaktır. Allah, Kuran’da şöyle buyurmaktadır:
… Hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır. (Maide Suresi, 56)
Deccaliyet yani Darwinizm, Türkiye’den Vurulan Bir Darbe ile, Tuzun Suda Erimesi Gibi Eriyip Yok Olmuştur
 
Çok güçlü, ölmez, yıkılmaz olduğunu sandıkları Dünya Deccaliyeti yani Darwinizm, Türkiye’den vurulan bir darbe ile tuzun suda erimesi gibi eriyip yok olmuştur. Deccal'in Türkiye’de, böyle bir solukta öldürülmesi tüm dünyayı şoka sokmuş, tam bir dehşet yaşanmıştır. Hz. İbrahim, inkar edenlerin taptıkları, tahtadan ve taştan oyma putları kırdığında, aynı kavminin dehşete kapılarak, "Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı?..." (Enbiya Suresi, 59) demeleri gibi, Darwinizm taraftarları da sahte dinlerinin tek bir darbeyle yok edilmesini hayretle karşılamışlardır. Yine aynı Hz. İbrahim’in kavminin durumu sorgulayıp, sonra da peygamberlerini ateşe atarak yakmaya kalkışmaları gibi, onlar da Darwinizm’i öldürüp yok edenin kim olduğunu araştırmaya başlamışlardır. Bu kişinin Adnan Oktar olduğunu öğrendiklerinde de, sahte ilahlarını nasıl olup da bir solukta yok ettiğini anlayabilmek için tüm dünya basınında onu sorgulamaya kalkışmışlardır. Kuran'da, putlarının yok edilmesi karşısında şaşkınlığa kapılan kavminin, Hz. İbrahim’i sorgulamaya çalışmaları şöyle bildirilmiştir:
Böylece o, yalnızca büyükleri hariç olmak üzere onları paramparça etti; belki ona başvururlar diye.
"Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o, zalimlerden biridir" dediler.
"Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik" dediler.
Dediler ki: "Öyleyse, onu insanların gözü önüne getirin ki ona (nasıl bir ceza vereceğimize) şahid olsunlar."
Dediler ki: "Ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın?" (Enbiya Suresi, 58-62)
İnkar edenlerin kendilerine dayanak edindikleri Deccaliyet’in, yani Darwinizm’in ölümü, dünya çapında aynı Hz. İbrahim’in kavmindeki gibi bir etki oluşturmuştur. Bütün dünya basınında bunu sahte ilahlarına kimin yaptığı sorgulanmış ve ardından da bu kişiyi aynı Hz. İbrahime yapıldığı gibi, bir nevi yakmaya çalışmışlardır. Ancak Allah, Kuran'da bildirildiği gibi, onların ateşini serin hale getirmiş ve müminleri yardımıyla desteklemiştir. Bu durum, tarih boyunca tüm peygamberlerin, elçilerin, sahabelerin başına gelmiş, ancak her seferinde Allah'ın yardımıyla inkar edenlerin tüm oyunları yerle bir olup bozulmuştur. Kuran'da, inkar edenlerin bu tuzağı ve Allah'ın yardımı şöyle bildirilmektedir:
Dediler ki: "Eğer (bir şey) yapacaksanız, onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun."
Biz de dedik ki: "Ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol."
Ona bir düzen (tuzak) kurmak istediler, fakat Biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık.
(Enbiya Suresi, 68-70)
 
DARWINIZMİN YIKILIŞININ DÜNYA BASININDAKİ YANKILARIDARWINİST PANİK3 Şubat 2007 - Direland
İslam Yaratılışçılığı Fransa'yı İşgal Etti
4 Şubat 2007 - 20 Minutes
Korkunç etkili metod
7 Şubat 2007 - De Gaulle
Yaratılışçılığın en aktif tebliğcisi, nurcu uslubu ve «uluslararası Harun Yahya yayınları» dolayısıyla, kesin olarak  Harun Yahya’dır.
Svenska Dagbladet, İSVEÇ
“Darwİn’e meydan okuyan muhteşem eser”
LE SOIR – BELÇİKA
Harun Yahya’nın çalışması “dahiyane bir girişim” olarak tarif ediliyor.
Bu kitap Türklerin Avrupayı fethetme stratejisinin bir parçası. Bunu da çok zekice ve ciddi bir şekilde yapıyor. Darwinizm çöktüğü zaman, artık Türkler herkesten önce haklı olduklarını ve avrupayı  aydınlattıklarını söyleyebilecekler...
9 Mart 2007 - IrIsh Independant, Kevin Myers
Bu yazı dizimi başlatan, Harun Yahya’nın Global Yayınevinden çıkan Yaratılış Atlası adlı kitabı, belkİ de bu yıl, şu ana kadar olan en olağanüstü olaydır...16 Şubat 2007 - Science Dergisi
… Uzun zamandır evrİme yapılan “en göz kamaştırıcı görünümlü saldırı”: Bu, son haftalarda kendilerine Yaratılış Atlası gönderilen Avrupalı bilim adamlarının ortak görüşü.2 Şubat 2007 - Le Figaro
Paris’teki Jussieu fakültesinde biyolojist olan ve Ulusal Eğitim Başmüfettişliği «Yaratılış Atlası»’nın ayrıntılı bir inceleme yapmakla görevlendirilen Hervé Le Guyader Figaro’da şöyle açıklamıştır:
"Yeni bir yaratılış türü söz konusudur, Kuzey Amerika’daki Hıristiyanlıktan  ilham alan yaratılıştan çok daha tuzağa düşürücüdür".
Darwinizm’in Öldüğünü Ortaya Koyan Tüm Gelişmeler, Hz. İsa'nın İkinci Kez Yeryüzüne Gelişinin ve Hz. Mehdi'nin Çıkışının Alametidir
Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa'nın adalet sahibi olarak inmesi yakındır...
[Ebu Hureyre r.a. / Buhari, Büyu 102, Mezalim 31, Enbiya 49; Müslim, İman 242 (155); Ebu Davud, Melahim 14 (4324); Tirmizi, Fiten 54 (2234)]
Hz. Mehdi İle müjdelenin. O Kureyş’ten ve Ehl-i Beyt’imden bir kişidir. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Ahir zaman, s.13)
Peygamberimiz (sav) bundan yaklaşık 1400 sene önce, çeşitli alametlerle günümüze işaret ederek, insanların Kuran ahlakından uzaklaşacakları bir dönem olacağını; dünya çapında büyük bir bozulma, fitne, kargaşa ve dejenerasyon yaşanacağını haber vermiştir. Bunun ardından ise Allah'ın “Hz. Mehdi” adında bir kulunu vesile ederek, tüm dünyada İslam ahlakını hakim kılacağını, yaşanan manevi yozlaşmanın yerini güzel ahlaka, huzur, barış, mutluluk ve refaha bırakacağını bildirmiştir. Peygamberimiz (sav) bu dönemde, daha önce Allah Katına alınmış olan Hz. İsa'nın da ikinci kez yeryüzüne geleceğini ve Hz. Mehdi'yle birlikte Deccal'e ve onun fikir sistemine karşı mücadele vereceğini anlatmıştır. Allah'ın izniyle Deccaliyet, Hz. İsa ve Hz. Mehdi vesilesiyle manen son bulacak ve etkisiz hale getirilecektir.
 
İşte günümüzde yaşanan gelişmeler de, bu gerçeklere dikkat çekmektedir. Dinsizliği temsil eden ve tüm çürük temellerine rağmen 150 yıldır yalnızca Allah'ın varlığını inkar edebilmek için  (Allah'ı tenzih ederiz) ayakta tutulmaya çalışılan Dünya Deccaliyet'i olan Darwinizm, Yaratılış Delilleri karşısında artık ayakta duramayacak hale gelmiş ve çökmüştür. Bu durum Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışının çok yakın olduğunu göstermektedir.
 
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin geliş alametleri hakkında verdiği haberlerin çok büyük çoğunluğu gerçekleşmiştir. Deccaliyet'in fikir sistemini temsil eden Darwinizm’in çöküşünün de bu dönemde gerçekleşmesi çok önemli bir gelişme ve büyük bir müjdedir. Allah'ın izniyle, içerisinde bulunduğumuz bu dönem, Deccaliyet'in mağlubiyetinin, inananların ve İslam ahlakının galibiyetinin dünya çapında ortaya çıkacağı müjdeli bir dönem olacaktır.
 
Hala çaresizlik içerisinde, sahte delillerle evrim teorisini ayakta tutmaya çabalayan Darwinistler bu halleriyle, Dünya Deccaliyet'i Darwinizm’in artık öldüğünü göstermekte; ve her ne kadar istemeseler de, Hz. İsa ve Hz. Mehdi önderliğinde islam ahlakının hakimiyetinin çok yaklaştığı müjdesini müminlere vermektedirler.
2007-06-21 09:49:35

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
DAVAMIZ METAFİZİKTİR
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.