Ruslar Çeçensiz bir Çeçenistan'ın hayalini kuruyorlar

Soğuk Savaş'ın son bulmasının ardından Kafkasya'da yepyeni bir düzen oluştu. Bugüne kadar gerek ekonomik, gerekse politik açıdan Sovyetlerin himayesinde bulunan bu cumhuriyetler, SSCB'nin dağılmasıyla birlikte çok zorlu bir döneme girdiler. Bu ülkelerle arasında çok güçlü kültürel, dini ve tarihi bağlar olan Türkiye'de yeni yapılanma içinde bir yer edinmek ve lider bir ülke olarak geniş bir etki alanına sahip olmayı istiyordu. Ancak ne yazık ki geçen yıllar içinde beklenen bütünleşme olmadı. Çünkü bu ülkelerin kendi ayakları üzerinde durmalarını engellemek isteyen çok fazla güç vardı karşılarında. Bunların başında da yine Rusya geliyordu.

Kafkasya yüzyıllardan bu yana Rusya'nın pek çok açıdan can damarıydı. Bu nedenle de Rusya'nın bu ülkeler üzerindeki hakimiyetini kaybetmeye hiç niyeti yoktu. Özellikle de Türkiye'nin bu ülkeler üzerinde etkin hale gelmesi Rusya'nın kesinlikle işine gelmezdi. İşte Çeçenistan'da Rusya'nın asla "elden çıkarmayı" düşünmediği ülkelerden biridir.

Çeçenistan yaklaşık 400 yıldır bağımsızlığı uğruna Ruslarla savaşmaktadır ve bu savaş son 10 yıldır çok kanlı geçmekte, on binlerce sivilin hayatını kaybetmesine, on binlercesinin de yurtlarından olmasına neden olmaktadır. Çeçenistan sahip olduğu geniş petrol ve doğalgaz rezervleri nedeniyle Rusya için çok büyük bir öneme sahiptir. Çünkü Rusya hammadde açısından tamamen Kafkas cumhuriyetlerine bağlıdır ve bu kaynakları kaybetmek Rus ekonomisine çok büyük bir darbe indirecektir. Bunun yanısıra Rusya Çeçenistan konusunu bir itibar konusu, bir güç gösterisi haline getirmiştir.

Güçlü ve bağımsız bir Çeçenistan'ın diğer Kafkas Cumhuriyetleri üzerinde çok olumsuz bir etki oluşturacağını ve bu etkinin yüzyıllardır devam eden "yayılmacı politikası"nı engelleyeceğini düşünmektedir. Çünkü Rusya soğuk savaşla birlikte kaybettiği eski gücünü hızla yeniden kazanmak amacındadır.

Rusya için Çeçenistan'ı kaybetmek bu ülkeler üzerinde nüfuzunun kırılması ve bağımsızlığa düşkün Çeçen halkının diğer ülkelere bir örnek teşkil etmesiyle sonuçlanacak. Zira toplam nüfusları ancak Kızıl Ordu'nun asker sayısına ulaşabilen 16 bin kilometrekarelik Çeçenlerin 16 milyon kilometrekarelik Rusları hezimete uğratması, diğer Kafkas cumhuriyetleri ve özerk cumhuriyetlerde de bağımsızlığın fitilini ateşleyebilir. İşte bu Rusya'nın savaşın şiddetini sürekli artırmasının en önemli nedeni. İlk bakışta dikkati çeken bu dengesizlik tarihin hiçbir döneminde Rusların lehine dönmemiş. Çünkü Çeçen insanının karakterinde çok güçlü bir bağımsızlığa düşkünlük, cesaret ve kararlılık var. Herkesin bildiği bir başka gerçek ise Çeçenlerin lider karakterli bir ülke olduğu ve Kafkaslardaki bağımsızlık hareketine önderlik edecek tek ülkenin de Çeçenistan olduğu... İşte bu nedenlerden ötürü Çeçenistan yıllardır Rusya'nın yayılmacı politikalarına hedef olmakta, diğer 19 özerk cumhuriyete göre çok daha şiddetli zulümlere, saldırılara maruz kalmaktadır.

Çeçenistan'ın liderliğin ilk sinyalleri 1780'li yıllarda Birleşik Kafkasya fikri ile doğmuştur. İmam Mansur'un önderliğinde gelişen bu hareket Rusların korkusunun temelini oluşturmaktadır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bu birliği oluşturan etnik grupların birçoğu bağımsızlıklarını ilan etti. Bazıları ise Rusya topluluğu içinde kalarak, ekonomik ilişkilerinde bağımsızlaşma yoluna gitti. Yıllar süren komünist Rus yönetimi altında çok büyük baskılar gören bir milyon nüfusa sahip Çeçenler ise Johar Dudayev önderliğinde bağımsızlık savaşına başladılar. Komünist yönetimin altında yaşadıkları baskı ve şiddet dolu yılların ardından Çeçenlerin en büyük özlemi ibadetlerini rahatça yapabilecekleri, özgür ve bağımsız bir ülke kurmaktı. Bugün yaşanan çatışmaların temelinde 1991 yılında Rusya'nın Çeçenistan'ı işgali yatıyor. Bu işgal Çeçen lider Dudayev tarafından bertaraf edilmiş, ancak 1994 yılında ikinci büyük çatışma başlamıştı. Bu çatışmalar aynı yılın Aralık ayında büyük bir savaşa dönüşmüş, yüzbinlerce savunmasız çeçen sivil hayatını yitirmiş, on binlercesi evini terk etmek zorunda kalmıştı.

Bu savaşlar sırasında Ruslar çok vahşi yöntemlere başvurdular. Kimyasal silahlarla masum Çeçen halkını soykırıma tabi tuttular, sularına zehir kattılar, mülteci kamplarını, hastaneleri, doğumevlerini ve pazarları bombaladılar. Ancak her seferinde karşılarında daha güçlü, daha cesur, daha kararlı bir topluluk buldular. Bu şiddetli savaşın sonucunda en üst düzeyde imzalanan iki ayrı anlaşmayla Çeçenistan'ı ayrı bir devlet olarak kabul etmek durumunda kaldılar. Ancak bu anlaşmalara, bugünkü savaşa gerekçe olarak gösterilen bir madde eklendi. Çeçenistan'ın nihai statüsü 2001 yılında Moskova'yla Grozni arasında yeniden görüşülmek üzere rafa kaldırıldı. Ruslar için Çeçenistan konusu henüz kapanmamıştı. Çatışmalar daha küçük çaplı olsa da devam etti, fakat savaş hali sona ermişti.Çeçenistan'ın bu zaferi Kafkas cumhuriyetleri üzerinde çok büyük bir etki yarattı. Bu Rusya için çok büyük bir hezimetti. 1998 yılında Çeçenistan önderliğinde toplanan "Kafkas Halkları Şurası" ise Rusya'nın büyük korkularını tekrar alevlendirmişti. Hem yenilgisinin acısını çıkarmak hem de diğer Kafkas cumhuriyetleri üzerinde oluşan bağımsızlık talebini ortadan kaldırmak için bir çare aramaya başladı.

Ruslar 1999 yılının ilk aylarında Dağıstan'daki bazı köyleri kuşattı. Toplam 1500 kişilik nüfusu olan bu köyler kendilerine bir önder olarak gördükleri Çeçenistan'dan yardım istediler. Ruslara karşı yaptığı cesur mücadele ile bir kahraman haline gelen Çeçen gazisi Şamil Basayev, 1999 yılının yaz aylarında Rus zulmünden kurtulmak için kendilerinden yardım isteyen Dağıstan halkına yardıma başladı. Çok büyük katliamlara sahne olan bu köylerden sadece iki kişi kurtuldu. Savaşın başlangıç nedeni buydu, ortada herhangi bir terörist girişim yoktu. Yani kamuoyunda yansıtılanlar gerçekleri yansıtmıyordu. Müslüman Çeçenler dindaşlarına insani bir yardımda bulunmuş ve Rusları karşılarına almayı göze almışlardı.

1999'un ilk aylarında yeniden başlayan sıcak savaş şu anda tüm acımasızlığı ile Çeçenistan ve Dağıstan topraklarında devam ediyor. Rusya'nın, bu zulmünden tüm dünyayı karşısına alma pahasına bile olsa vazgeçmeye hiç niyeti yok. Rusya'nın bu konudaki ısrarının gerekçesi ise çok açık aslında. Rusların tek derdi Çeçenler değil, Rusya Kafkasya'yı bırakmak istemiyor. Kafkasya Ruslar açısından çok hayati özellikler taşımaktadır ve bu nedenle Kafkas topraklarında atılacak her adım, yapılacak her girişim Rusya için çok önemlidir.

"Tek bir Çeçen kalmayıncaya kadar!"

Rusların Çeçenistan politikasını yukarıdaki başlık çok iyi açıklıyor. Çünkü Çeçenlerin hiçbir zaman geri çekilmeyeceklerini, sonuna kadar mücadele edeceklerini çok iyi biliyor ve cesaretlerinden, kararlılıklarından ve birbirlerine bağlılıklarından çok korkuyor. Bu nedenle de Çeçenistan'da tek bir Çeçen kalmayıncaya kadar savaşı devam ettirmek istiyor. Bunun için sayısal hesaplar yapıyor, tarihler belirliyorlar. Rusya'nın planı ise 2000 yılının Kasım ayına kadar kendileriyle mücadele eden tüm Çeçen savaşçıları yok etmekti. Ancak Kasım ayı geçti, 2001 yılına giriyoruz ve Rusya halen hedefine ulaşabilmiş değil. Çeçen direnişi tüm hızıyla devam ediyor. O nedenle de şu an Çeçenistan Rusya için adeta bir bataklık halini almış durumda. Rusya ne geri çekilebiliyor, ne de zafer kazanabiliyor. Rus hükümeti ise geri çekilmesinin hem Rus halkı karşısında, hem Kafkas cumhuriyetlerinde hem de Batılı dünyadaki itibarı açısından çok olumsuz etkileri olacağını düşünüyor.

Ancak Çeçenistan'da yaşananlar ne yazık ki tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Ülkede hayat tamamen durmuş ve halk salgın hastalıklarla, açlıkla mücadele ediyor. Mülteci kamplarında yaşananlar ise gerçekten insanlık dışı. Savaştan kaçan Çeçen mültecilerin 250 bini İnguşetya'da, diğerleri de komşu bölgelerde korunmaya devam ediyor. Bu savaşlar esnasında Çeçenistan, nüfusunun dörtte üçünü kaybetti. Savaş ise Çeçenistan'ın güneyinde, dağlarda sürüyor. Dağlık alanlarda savaşmaya alışkın olan ve bölgeyi çok iyi tanıyan Çeçen savaşçıların Ruslara göre üstün konuma gelmelerinin nedeni de zaten bu. Sivillerin büyük bir bölümünü ülkeden çıkaran Çeçen yöneticiler tüm güçlerini Ruslarla mücadeleye teksif ettiler.

Çeçenistan'daki insanlık dramı tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor ve Çeçen halkı bir yardım eli bekliyor. İşte bu noktada insan hayatına önem veren ve Çeçenlerle din, tarih ve kültür bağı olan tüm ülkelere çok büyük sorumluluk düşüyor. Türkiye bu olan bitenlere dur diyebilecek güçte bir ülke ve bu olan bitenlere dur demek için hala geç değil. Yaşananları görmezden gelmenin Türkiye'nin lider ülke kimliğine çok şey kaybettirdiği herkes tarafından dile getiriliyor. Türkiye'nin dış güçler tarafından kendine verilecek sınırlı bir ilgi alanına değil, gerçek bir Türk Birliği'ne ulaşmak için önünde çok büyük bir fırsat bulunmaktadır. Çeçenistan'da barışı tesis etmek için yapılacak çok yönlü bir müdahale Türkiye'ye çok şey kazandıracaktır. Milli ve dini kimliklerin önem kazandığı bir dünyada bir "Türk-İslam medeniyeti" ancak bu bilinçle hareket edildiği zaman oluşacaktır.

2008-07-20 17:39:09

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."