Aklıselime Davet; Kuran’a Bağlı Müslümanların Musevilere Bakış Açısı Nasıl Olmalı?

Tüm dünyada barışa büyük bir ihtiyaç olduğu herkesin farkında olduğu bir gerçek. Barışın sağlanması yolunda küçük büyük her çaba önem arz ediyor. Kuran’a uyan Müslümanların Musevilerle ilgili düşünceleri hakkında var olan karmaşayı gidermek de dünya barışı için son derece elzem.

Dünyanın belirli dini otoriteleri birtakım gelenekleri, batıl inançları ve sahte hadisleri kullanarak 'Musevilerden nefret eden Müslüman' imajı oluşturmuş, bunu da özellikle İsrail içindeki ve civarındaki Müslümanların yerleşik olduğu bölgelerde yaygınlaştırmışlardır. Hatta Musevilerin domuz soyundan geldiğini iddia edecek kadar ileriye gidilmiştir. (Musevi kardeşlerimizi  tenzih ederiz.)

Gerek Müslümanların gerekse gayrimüslimlerin Kuran kaynaklı olmayan, tamamen safsatadan ibaret bu saygıdan, insaniyetten uzak, ırkçı yaklaşımın farkında olmaları çok önemlidir.

Gerçek şu ki Kuran’da en çok bahsedilen peygamber Hz. Musa (as)’dır. Kuran’ın pek çok ayetinde Hz. Musa'dan (as), imanlı Musevilerden ve Tevrat'tan övgüyle söz edilir.

Ancak radikal eğilimli kişiler bilinçli olarak ya da cehalet sebebiyle üç Kuran ayetinin anlamını saptırmaktadırlar. Bu ayetler Allah’ın emirlerine karşı gelen Musevi topluluklarının kınandığı ayetlerdir. Allah bu ayetlerde Musa kavminden isyankar bazı kişileri dindar Musevilere sıkıntı verdikleri için -mecazi anlamda- domuz ve maymuna benzeterek kınamıştır. Bununla birlikte Kuran’da isyankar Müslümanları da benzer şekilde kınayan pek çok ayet bulunduğu unutulmamalıdır. 

Kuran'da Allah dindar Musevileri Müslümanların sevdiği ve koruduğu bir topluluk olarak tanıtmıştır. Musa kavmi içinde Allah’a başkaldıran ve birtakım kötülüklerde bulunan kişilerin kınandığı ayetlerin içeriğini tüm Musevilere atfetmek Kuran’a saygı açısından hiç uygun değildir. (Kuran’ı tenzih ederiz). Açıkça ırkçılık olan bu yaklaşımın Allah tarafından kesinlikle yasaklandığı Kuran’da açıkça belirtilmiştir.

Kuran’da bahsi geçen Museviler

Her şeyden önce Müslümanlar tüm peygamberlere saygı gösterir ve derin bir aşkla severler. Dolayısıyla Hz. Musa (as) Müslümanlar tarafından Allah’ın sevgili peygamberlerinden biri olarak büyük bir coşkuyla benimsenir. Öte yandan Müslümanlar Kuran’la mutabık olan Tevrat’ın tüm bölümlerini de kabul ederler. Radikal yaklaşımdaki kişiler ise aşağıdaki ayetleri son derece yanlış yorumlarlar:

De ki: "Allah Katında, 'kesinleşmiş bir ceza olarak' bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Allah'ın kendisine lanet ettiği, ona karşı gazablandığı ve onlardan maymunlar ve domuzlar kıldığı ile tağuta tapanlar; işte bunlar, yerleri daha kötü ve dümdüz yoldan daha çok sapmışlardır." (Maide Suresi, 60)

Kuran’daki ayetleri anlayabilmek için kimi zaman önceki ve sonraki ayetleri de okumak önemlidir. Ayetler açık bir anlatımla yazılmıştır ancak  bütününden ayrılmış tek bir ayet bazen yanlış anlaşılmalara yol açabilir. İşte bahsi geçen bu ayette böyle bir durum söz konusudur. Ayeti izleyen diğer ayetlere bakıldığında, 60. ayette Hıristiyanlar ve Yahudiler  arasındaki inkarcılardan bahsederken mecazi bir anlatım kullanıldığı görülmektedir. Allah bu toplumlar içerisinde suç işleyenlerin suçlarını belirttikten sonra doğrularla günahkarlar arasında net bir ayrım yapmakta, aralarında dindar olanlardan övgüyle söz etmektedir:

Gerçek şu ki, iman edenlerle Yahudiler, Sabiîler ve Hristiyanlardan Allah’a, ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulunanlar; onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. (Maide Suresi, 69)

Radikal eğilimli kişilerin anlamını saptırarak kullandıkları bir diğer ayet ise şöyledir:

Onlar, kendisinden sakındırıldıkları ‘şeyi yapmada ısrar edip başkaldırınca’ onlara: "Aşağılık maymunlar olunuz" dedik. (Araf Suresi, 166)

Açıkça görüldüğü gibi burada kınananlar Musa kavmi içinde Allah’ın buyruklarını dikkate almayan, dine başkaldıran kişilerdir. Yine önceki ayetlere bakıldığında doğru olanlar ile başkaldıran kimseler arasında kesin bir ayrım yapıldığı görülmektedir.  164. ayette Allah isyankarlık içindeki bu toplumu sürekli uyaran dindar Musevilerden şöyle bahsetmektedir: “Onlardan bir topluluk: 'Allah'ın helak etmek veya şiddetli bir azaba uğratmak istediği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz?' dediğinde 'Rabbinize karşı bir özür için ve bir ihtimal sakınabilirler, diye' dediler.” (Araf Suresi: 164)

Araf Suresi 159. ayette ise Rabbimiz Museviler içinde seçkin ve dindar insanların bulunduğunu şöyle açıklamaktadır: "Musa’nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vardır." (Araf Suresi, 159)

Radikal eğilimli kişilerin kullandığı üçüncü ayet ise aslında Allah’ın emirlerine uymayan kişileri açıkça işaret etmektedir. Rabbimiz Bakara Suresi'nin 62. ayetinde Museviler ve Hıristiyanların içindeki doğru yolu benimsemiş kişilerden övgüyle bahsederken, aynı surenin 65. ayetinde Şabat gününe uymayan isyankarları kınamaktadır:

Şüphesiz, iman edenler(le) Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiiler(den kim) Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulunursa, artık onların Allah Katında ecirleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. (Bakara Suresi, 62)

Andolsun, sizden cumartesi (günü) yasağı çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. İşte Biz, onlara: “Aşağılık maymunlar olun” dedik. (Bakara Suresi, 65)

Bu ayetlerde Allah bu kınamanın yalnızca Kendisine başkaldıranlara yönelik olduğunu açıklamaktadır.

Kuran’ı baştan sona okuduğumuzda Musevilere yönelik hiçbir olumsuz bakış açısının bulunmadığı net bir biçimde görülmektedir. Dahası, pek çok ayette Rabbimiz dindar Musevilerden övgüyle bahsetmektedir. Allah Musevilerin bu dindarlıklarına  büyük mükafat vereceğini vadetmiştir.

Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav)  Medine Sözleşmesi'nde Musevilere yönelik sevgi dolu ve kucaklayıcı üslubu da önemli bir örnek teşkil etmektedir. Medine Sözleşmesi Musevilerin canlarını, inançlarını, şereflerini ve haklarını garanti altına alan ve onları Müslümanların kardeşi olarak kabul eden tarihteki ilk yazılı anayasadır.

Rabbimiz Kuran’da Kitap Ehli olarak bahsettiği Musevi kardeşlerimizi sevmemizi ve korumamızı buyurmaktadır. Biz de Kuran ayetleri doğrultusunda, dünya üzerindeki tüm Müslümanların dindar Musevilere nefret beslemekten vazgeçmelerini ümit ediyoruz.

Dinimiz bize barış yolunu emrederken kendimizi öfke ve nefret duygularına teslim etmemeli, bir grup insanın yaptığı hatalar sonucunda bir toplumun tamamından nefret etmenin yanlışlığını birbirimize hatırlatmalıyız.

Adnan Oktar'ın Arutz Sheva'da yayınlanan makalesi:

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/18253

Not: Dr. Babuna ve Dr. Gündoğdu Sayın Adnan Oktar’ı temsilen İsrail’e giderek Başbakan Netanyahu ve diğer bazı hükümet görevlileriyle, gazetecilerle ve akademisyenlerle görüşmelerde bulundular. Sayın Adnan Oktar’ın İslam dininin barış mesajını açıklayan bazı kitaplarını Sayın Netanyahu’ya hediye ettiler ve bölgede yaşanan problemlerin çözümü için barış ve sevginin önemine değindiler. Daha sonra Haham Yehuda Glick ile birlikte Savunma Bakanı Moshe Ya'alon, Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Kültür Bakanı Miri Regev, Kudüs İşleri Bakanı Ze'ev Elkin, Bölgesel İşbirliği Bakan Yardımcısı Ayoob Kara ile Dr. Anat Berko, Avi Dichter, Miki Zohar, Sharren Haskel, Naava Boker, Shuli Mualem-Rafaeli gibi bazı milletvekilleriyle görüştüler ve i24 News adlı programa konuk oldular.

Bu ziyaretin fotoğrafları aşağıda yer almaktadır:

2016-01-18 13:12:35

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."